Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao

Để giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán được học theo từng tuần, VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 nâng cao Tuần 5. Đây là bài tập nâng cao môn Toán dành cho các bạn học sinh có học lực khá giỏi, giúp các em làm quen và biết cách giải các bài toán khó lớp 4.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 5 là đề trực tuyến do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải, thông qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 có lời giải

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Kết quả của phép tính 12 : 6 x 17 bằng:
 • Câu 2: Biết A = 16kg + 12kg. 1/2 của A có giá trị bằng:
 • Câu 3: Khi kim giờ chỉ số 5 và kim phút chỉ số 11, đồng hồ chỉ:
 • Câu 4: Giá trị của X thỏa mãn X – 172 = 38 x 6 là:
 • Câu 5: Độ dài của đường gấp khúc ABCD có AB = 15cm, BC = 1dm và CD = 25cm là:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Thực hiện phép tính:
 • 14 x 6 + 378 = ….
  462
 • 23 x 5 + 175 = ….
  290
 • 54 : 6 + 72 x 4 = ….
  297
 • 44 x 5 – 20 = …
  200
 • 836 – 54 x 6 = ….
  512
 • 18 : 6 x 78 = ….
  234
 • Bài 2: Tìm X, biết:
 • a) 682 + X : 5 = 718
  X =
  180

  a) 682 + X : 5 = 718

  X : 5 = 718 – 682

  X : 5 = 36

  X = 36 x 5

  X = 180

 • b) X : 8 – 16 = 37
  X =
  424

  b) X : 8 – 16 = 37

  X : 8 = 37 + 16

  X : 8 = 53

  X = 53 x 8

  X = 424

 • c) X x 6 + 167 = 191
  X =
  4

  c) X x 6 + 167 = 191

  X x 6 = 191 – 167

  X x 6 = 24

  X = 24 : 6

  X = 4

 • d) X : 8 : 6 = 12
  X =
  576

  d) X : 8 : 6 = 12

  X : 8 = 12 x 6

  X : 8 = 72

  X = 72 x 8

  X = 576

 • Bài 3: Năm nay bố 41 tuổi. Sau 1 năm nữa, tuổi bố sẽ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi của con hiện nay?

  Tuổi của con hiện nay là: ......... (tuổi)

  6

  Sau 1 năm nữa, tuổi của bố là:

  41 + 1 = 42 (tuổi)

  Tuổi của con sau 1 năm nữa là:

  42 : 6 = 7 (tuổi)

  Tuổi của con hiện nay là:

  7 – 1 = 6 (tuổi)

  Đáp số: 6 tuổi

 • Bài 4: Lớp 3A, 3B, 3C có tất cả 127 học sinh. Lớp 3A và 3B có 82 học sinh. Lớp 3B và 3C có 93 học sinh. Tính số học sinh của ba lớp 3A, 3B và 3C.
 • Số học sinh của lớp 3A là: ........... (học sinh)
  34
 • Số học sinh của lớp 3B là: ...... (học sinh)
  48
 • Số học sinh của lớp 3C là: ........... (học sinh)
  45

  Số học sinh của lớp 3C là:

  127 – 82 = 45 (học sinh)

  Số học sinh của lớp 3B là:

  93 – 45 = 48 (học sinh)

  Số học sinh của lớp 3A là:

  82 – 48 = 34 (học sinh)

  Đáp số: 3A: 34 học sinh; 3B: 48 học sinh; 3C: 45 học sinh

 • Bài 5: Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài là 36cm và chiều rộng bằng 1/6 chiều dài và thêm 10cm.

  Chu vi của hình chữ nhật là: .........  (cm)

  104

  1/6 chiều dài của hình chữ nhật là:

  36 : 6 = 6 (cm)

  Chiều rộng của hình chữ nhật là:

  6 + 10 = 16 (cm)

  Chu vi của hình chữ nhật là:

  (36 + 16) x 2 = 104 (cm)

  Đáp số: 104cm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 514
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Toán lớp 5 trực tuyến Xem thêm