Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 giúp các em học sinh ghi nhớ từ vựng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you? là bài tập ôn tập trực tuyến trên VnDoc, thông qua đó các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Exercise 2: Write the correct number in words for each picture
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?

  1. __________________

  2. __________________

  3. __________________

  Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 3: How old are you?

  4. __________________

  5. __________________

  6. __________________

 • 1.
  One
 • 2.
  Five
 • 3.
  Nine
 • 4.
  Two
 • 5.
  Four
 • 6.
  Three
 • Exercise 3: Fill in missing letters to make meaningful words
 • 1. FIV _
  Điền lại đầy đủ cả từ
  FIVE
 • 2. WH _ T
  WHAT
 • 3. Y _ AR
  YEAR
 • 4. T _ IS
  THIS
 • 5. N _ N _
  NINE
 • 6. E _ GH _
  EIGHT
 • Exercise 4: Translate the following words into English
 • 1. Trường học
  School
 • 2. Tên
  Name
 • 3. Cùng nhau
  Together
 • 4. Của cô ấy
  Her
 • 5. Của anh ấy
  His
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 628
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm