Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao

Để giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán được học theo từng tuần, VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 nâng cao Tuần 4. Đây là bài tập nâng cao môn Toán dành cho các bạn học sinh có học lực khá giỏi, giúp các em làm quen và biết cách giải các bài toán khó lớp 4.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 4 là đề trực tuyến do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải, thông qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 có lời giải

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Kết quả của phép tính 6 x 7 + 58 là:
 • Câu 2: Chu vi của tam giác có độ dài ba cạnh bằng 12cm, 13cm và 15cm là:
 • Câu 3: Lúc 8 giờ 43 phút, kim phút nằm ở giữa hai số:
 • Câu 4: Giá trị của X thỏa mãn X – 124 = 22 x 3 là:
 • Câu 5: Tủ sách thư viện của lớp 3A có 3 giá, mỗi giá có 30 quyển. Các bạn đã mượn 22 quyển. Trên tủ sách còn lại:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Thực hiện phép tính:
 • 12 x 2 + 173 = ….
  197
 • 968 – 11 x 5 = 968 – 55 =
  913
 • 12 x 5 – 12 x 3 =
  24
 • 23 x 2 + 13 x 3 =
  85
 • 14 x 2 – 11 =
  17
 • 42 x 2 – 14 x 2 =
  56
 • Bài 2: Tìm X, biết:
 • a) 12 + X : 2 = 36
  X =
  12

  a) 12 + X : 2 = 36

  X : 2 = 36 – 12

  X : 2 = 24

  X = 24 : 2

  X = 12

 • b) X : 4 + 16 = 20
  X =
  16

  b) X : 4 + 16 = 20

  X : 4 = 20 – 16

  X : 4 = 4

  X = 4 x 4

  X = 16

 • c) (X + 43) : 2 = 40
  X =
  37

  c) (X + 43) : 2 = 40

  X + 43 = 40 x 2

  X + 43 = 80

  X = 80 – 43

  X = 37

 • d) 84 – 34 x 2 < X x 2 + 3 < 2 x 7 + 4

  X =

  7

  d) 84 – 34 x 2 < X x 2 + 3 < 2 x 7 + 4

  Vì 84 – 34 x 2 = 84 – 68 = 16; 2 x 7 + 4 = 14 + 4 = 18 và 16 < X x 2 + 3 < 18

  Nên X x 2 + 3 = 17

  X x 2 = 17 – 3

  X x 2 = 14

  X = 14 : 2

  X = 7

 • Bài 3:

  Một cửa hàng hải sản ngày thứ nhất bán được 317kg cá. Số tôm bán được ít hơn số cá là 50kg.

  a) Hỏi trong ngày thứ nhất cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam tôm và cá?

  b) Ngày thứ hai cửa hàng chuẩn bị 788 kg tôm và cá, tuy nhiên số cá bán được ít hơn ngày thứ nhất 20kg, và số cá bán được ít hơn ngày thứ nhất 25kg. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng còn lại tổng cộng bao nhiêu ki-lô-gam tôm và cá?

 • a.

  Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số ki-lô-gam tôm và cá là: ........... (kg)

  584

  a) Số tôm bán được trong ngày thứ nhất là:

  317 – 50 = 267 (kg)

  Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số ki-lô-gam tôm và cá là:

  317 + 267 = 584 (kg)

 • b.

  Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam tôm và cá là: .........  (kg)

  249

  b) Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam cá là:

  317 – 20 = 297 (kg)

  Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam tôm là:

  267 – 25 = 242 (kg)

  Ngày thứ hai cửa hàng hàng bán được số ki-lô-gam tôm và cá là:

  297 + 242 = 539 (kg)

  Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam tôm và cá là:

  788 – 539 = 249 (kg)

 • Bài 4: Tính chu vi của hình H biết:

  Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 4

  Chu vi hình H là: .........  (cm)

  32

  Độ dài cạnh ED = BC = 2cm

  Độ dài cạnh FG = AH = 3cm

  Độ dài cạnh HG là:

  3 + 3 + 5 = 11 (cm)

  Chu vi hình H là:

  3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 5 + 3 + 11 = 32 (cm)

  Đáp số: 32cm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
42 1.036
Sắp xếp theo
  Toán lớp 3 Xem thêm