Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? có đáp án

Bài Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 chương trình mới có đáp án

Mời các em học sinh tham khảo và luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? có đáp án sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 18. Chúc các em làm bài tốt.

Các bạn có thể tải toàn bộ bài tập tiếng Anh Unit 18 tại: Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow? Mời các em tham khảo thêm một số bài tập tiếng Anh lớp 5 khác sau đây:

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What Would You Like To Eat?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where’s the post office có đáp án

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây:
 • 1. It’s …… in the summer.
 • 2. It’s cold in the……
 • 3. Ba goes …… when it’s hot.
 • 4. An: “What do you …… when it’s hot?” – “Ha: I go swimming.”
 • 5.What do you do …… the Spring?
 • 6. I like Fall because the …… is cool.
 • 7. When …… warm, Ba goes fishing.
 • 8. There are four …… in a year.
 • 9. When …… warm, Ba goes fishing.
 • 9. …… you going to visit Hue this summer?
 • 10. Trees drop their leaves in……
 • Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
  pastimes, free, favorite, their, colors, my, with, swimming
  My (1) ………………………………….. season is the fall. I like walking and I often walk in the parks near our house. I like the (2) ………………………………….. of the trees in the fall: brown, yellow, orange and red. I love summer, too. It’s always hot in my country. I go (3)………………………………….. every day, and I like going out with (4)………………………………….. friends in the long, warm evenings. I don’t often stay at home in the summer! I sometimes go to the beach (5) ………………………………….. my family for two weeks in August.
 • 1.
  favorite
 • 2.
  colors
 • 3.
  swimming
 • 4.
  my
 • 5.
  with
 • Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
27 2.845
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm