Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you?

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you?. Đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 5 có thể luyện tập và kiểm tra đáp án trực tiếp, củng cố lại kiến thức quan trọng của bài 11, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho những bài học sau cũng như kì thi quan trọng tới đây.

 • I. Find the odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • II. Complete the sentences with the following words:
  Sore throat – backache – headache – toothache – stomach ache – fever
 • 1. Trung had a .................................... last week. He couldn’t speak.
  sore throat
 • 2. Nam went to the dentist yesterday because he had a .................................... .
  toothache
 • 3. Quan is in bed and feels very hot. He had a .................................... .
  fever
 • 4. Phong’s grandpa has a .................................... . He can’t carry heavy things.
  backache
 • 5. Trung had a .................................... last night because he ate too much at dinner.
  1
  stomach ache
 • III. Put the words in order to make sentences:
 • 1. What’s /your /the /with/ matter/ mother/?
  What's the matter with your mother?
 • 2. I/ a /throat/ sore /have/.
  I have a sore throat.
 • 3. eat /I /speak /can/ not/ or/.
  I can not speak or eat. I can not eat or speak.
 • 4. You /doctor/ should/ to/ the /go/.
  You should go to the doctor.
 • 5. eat/ You /shouldn’t /ice-cream/.
  You shouldn't eat ice-cream.
 • 6. to /should/ go /the/ He /dentist/.
  He should go to the dentist.
 • 7. should/ Mr. Tuan/ a/ take /rest/
  Mr. Tuan should take a rest.
 • 8. He / heavy /carry /shouldn’t/ things/.
  He shouldn’t carry heavy things.
 • 9. school / Mai / bad /come/ to /can’t /because/ she/ cold /has/ a/.
  Mai can't come to school because she has a bad cold.
 • 1. well/ I /feel /don’t/.
  I don't feel well.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
34 1.878
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm