Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 6

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ này, các bạn học sinh đang nỗ lực để có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh ngay từ những bài học đầu tiên. Để đáp ứng được nhu cầu học tiếng Anh hiện nay, VnDoc xin giới thiệu các đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 nhằm giúp các em học sinh có thể nâng cao được khả năng ngôn ngữ của mình.

Chúc các em có một kỳ thi đạt được nhiều thành tích cao!

Tham khảo các đề tiếng Anh khác tại:  

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 7

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 8

 • Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó.
  Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1
 • 2.
  Điền chữ cái B, C, D, E hoặc F.
  C
 • 3.
  Điền chữ cái B, C, D, E hoặc F.
  D
 • 4.
  Điền chữ cái B, C, D, E hoặc F.
  B
 • 5.
  Điền chữ cái B, C, D, E hoặc F.
  F
 • 6.
  Điền chữ cái B, C, D, E hoặc F.
  E
 • Bài 2. Quan sát tranh và chọn câu trả lời đúng.
 • 1.
  English test

  Who is he?

 • 2.
  English test

  What can she do?

 • 3.
  English test

  What are these?

 • 4.
  English test

  Can he swim?

 • Bài 3. Chọn đáp án đúng.
 • 1.

  What............this?    - It is a door.

 • 2.

  What are these?    - They are .….. .

 • 3.

  What’s the …. ?        - I am sick.

 • 4.

  Where do you live?   - I live …. Nam Dinh.

 • Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa.
 • 1.

  can / what / do / Lan / ? /

  What can Lan do?
 • 2.

  notebook / I / find / can’t / my /./

  I can't find my notebook.
 • 3.

  eraser / is  / this / an /. /

  This is an eraser.
 • 4.

  a / he / police officer / is / ?/

  Is he an police officer?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 626
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm