Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 8

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đối với các em học sinh lớp 5, mục đích chủ yếu của chương trình tiếng Anh lớp 5 là giúp các em làm quen với một ngôn ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ. Vì thế, các chủ đề tiếng Anh đều rất quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của các em. Nhằm củng cố kiến thức cũng như tổng hợp lại các chủ đề mà các em đã được làm quen, VnDoc đã chọn lọc các bài kiểm tra nho nhỏ giúp các em có hứng thú học môn tiếng Anh hơn.

Chúc các em có một kỳ thi đạt được nhiều thành tích cao!

Tham khảo các đề tiếng Anh khác tại:  

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 9

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 10

 • Bài 1: Chọn từ có cách phát âm khác từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Bài 2: Chọn đáp án đúng.
 • 1.
  What’ s the weather like ___________ Hanoi today?
 • 2.
  It _____ rainy in Thai Binh yesterday.
 • 3.
  What ________ the people like?
 • 4.
  There are some pictures _____ the wall.
 • 5.
  The food is _______.
 • 6.
  In summer, it is usually ____.
 • 7.
  In winter, it is usually ____.
 • Bài 3: Kết hợp 1 câu hỏi ở cột A với 1 câu trả lời ở cột B cho phù hợp.

  A

  B

  1. When do you begin the new school year?

  a. In spring

  2. What do you usually do in summer holiday?

  b. Because it is usually cold, sometimes very cold

  3. When do you have Tet holidays?

  c. In autumn

  4. Why don’t you like the winter?

  d. I usually go swimming or fishing

 • 1.
  Điền chữ cái a, b, c, hoặc d.
  c
 • 2.
  Điền chữ cái a, b, c, hoặc d.
  d
 • 3.
  Điền chữ cái a, b, c, hoặc d.
  a
 • 4.
  Điền chữ cái a, b, c, hoặc d.
  b
 • Bài 4: Tìm lỗi sai trong các câu sau.
 • 1.
  What’s the matter to you?   
 • 2.
  Last weekend, I am at  my friend’s birthday party.
 • 3.
  She watchs T.V every day.
 • 4.
  There is some books on the table
 • 5.
  Elephants are biger than monkeys
 • Bài 5: Sắp xếp các từ, các cụm sau thành câu hoàn chỉnh.
 • 1.
  nice / swimming / the / for / sea / is / .
  Viết thành câu hoàn chỉnh.
  Sea is nice for swimming.
 • 2.

  having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a / .

  Viết thành câu hoàn chỉnh.
  I'm having a holiday in Vung Tau.
 • 3.
  drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and / .
  Viết thành câu hoàn chỉnh.
  You should drink some lemon juice and honey.
 • 4.
  yesterday / you / at / did / home / stay / ?
  Viết thành câu hoàn chỉnh.
  Did you stay at home yesterday?
 • Bài 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

  I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so I go
  swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.

 • 1.
  Where is Peter?
  He is in Quang Ninh He is in Quang Ninh.
 • 2.
  What is the seafood like?
  The seafood is excellent. The seafood is excellent
 • 3.
  Why does he go swimming most of the time?
  Because the weather is lovely Because the weather is lovely.
 • 4.
  Did he meet a pretty girl from Hanoi?
  No, he didn't No, he did not
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 704
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm