Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 10

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1

Các em học sinh lớp 5 đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh học kỳ 1 sắp tới và chưa biết bắt đầu ôn tập tiếng Anh từ đâu? VnDoc hiểu được tâm lý lo lắng trước kì thi của các em nên VnDoc liên tục cập nhật những đề thi mới nhất của các trường nhằm mục đích giúp các em có một kì thi đạt kết quả cao nhất. Các em hãy thử sức mình với đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 sau đây để xem mình đã sẵn sàng cho kì thi chưa nhé!

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 9

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 số 8

 • Bài 1: Chọn từ có cách phát âm khác từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • Bài 2: Chọn đáp án đúng.
 • 1.
  Ho Chi Minh city is _________ than Hanoi.
 • 2.
  This book isn’t _________ .
 • 3.

  My _____________ name is Phong.

 • 4.
  Does he _______ in Hue? 
 • 5.
  I _______   at Lan’s birthday party last night.
 • 6.
  They are going to _______a song. 
 • Bài 3. Đọc đoạn văn và chọn T nếu thông tin đúng, F nếu thông tin sai.

  My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is bigger and taller than me. This is our room. Those are our school bags. Phong’s 
  school bag is bigger than mine because he has many books in it. That is my table. It is longer than Phong’s and there are many things on it: 
  notebooks, a radio and a computer.

 • 1.

  Phong is older than Nam.

 • 2.
  Phong is Nam's brother.
 • 3.
  Nam’s school bag is smaller than Phong's school bag.
 • 4.
  Nam's table is longer than Phong’s.
 • 5.
  There are pens on Nam's table.
 • Bài 4: Tìm lỗi sai trong các câu sau.
 • 1.
  Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?
 • 2.
  What are you going to do in this weekend?
 • 3.
  What does he do in 1982?
 • 4.
  He works in the factory. He is a farmer.
 • 5.
  What did you have to breakfast?
 • Bài 5: Kết hợp một chữ số ở cột A với một chữ cái ở cột B cho phù hợp.

  A

  B

  1. When do you begin the new school year?

  a. It’s about 200 kilometres long

  2. Why don’t you like the winter?

  b. It’s 20 dolas

  3. How are they going to travel?

  c. In spring

  4. How long is that river?

  d. Because it often cold and sometimes very cold

  5. How much is the  bag?

  e. By train

 • 1.
  Điền các chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  c
 • 2.
  Điền các chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  d
 • 3.
  Điền các chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  e
 • 4.
  Điền các chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  a
 • 5.
  Điền các chữ cái a, b, c, d hoặc e.
  b
 • Bài 6: Sắp xếp các từ, các cụm đã cho thành câu hoàn chỉnh.
 • 1.
  music / did / to / listen / you / last night / ?
  Viết thành câu hoàn chỉnh.
  Did you listen to music last night?
 • 2.

  at / I / home / stayed / yesterday.

  Viết thành câu hoàn chỉnh.
  I stayed at home yesterday.
 • 3.
  wants / a / Phong / footballer / to / be /. /
  Viết thành câu hoàn chỉnh.
  Phong wants to be a footballer.
 • 4.
  by / go / to / they / usually / school / bus.
  Viết thành câu hoàn chỉnh.
  They usually go to school by bus.
 • Bài 7: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

  Hi, I’m Nam. I am going to visit my grandparents this weekend . They live in the countryside. I’m going to stay there for two days. I’m going to plant so
  me flowers in the garden near the house.

 • 1.
  Who is he going to visit this weekend? 
  He is going to visit his grandparents this weekend He is going to visit his grandparents this weekend.
 • 2.
  Where do his grandparents live? 
  They live in the countryside They live in the countryside.
 • 3.
  How long is he going to stay there? 
  He is going to stay there for two days He is going to stay there for two days.
 • 4.

  What is he going to plant in the garden?

  He is going to plant some flowers in the garden He is going to palnt some flowers in the garden.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 847
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến Xem thêm