Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 I Always Get Up Early. How About You?

Tiếng Anh Unit 2 Lớp 5: I Always Get Up Early. How about you?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 5 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài luyện tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Give the correct form of the verb in brackets.
 • 1. Vy (listen) ............... to music every night.
  listens
 • 2. Mai and Lan (play) ............... games after school.
  play
 • 3. I (do) ............... my homework every afternoon.
  do
 • 4. We (watch) ............... television every evening.
  watch
 • 5. Every morning, Thu (get) ............... up at 6.
  gets
 • Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Choose the word whose the position of primary stress differs from the three ones.
 • 1.
 • 2.
 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. They usually ……… early and do morning exercise.
 • 2. What ……… you do after school? – I usually do my homework.
 • 3. Mary often ……… TV after dinner with her parents.
 • 4. What does your mother …….. in the evening? – She ……… me with my homework.
 • 5. I sometimes go to the sports centre with my friends ……… the afternoon.
 • Rearrange these given words to make a complete sentence.
 • 1. is/ food/ This/ we/ the/ eat/ way/ our/ ./
  This is the way we eat our food.
 • 2. do/ What/ after/ she/ does/ school/ ?/
  What does she do after school?
 • 3. breakfast/ have/ I/ always/ big/ a/ ./
  I always have a big breakfast.
 • 4. you/ school/ Who/ with/ to/ do/ go/ ?/
  Who do you go to school with?
 • 5. likes/ Tim/ badminton/ playing/ ..
  Tim likes playing badminton.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
87 4.974
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • HưƠng ThẢo
  HưƠng ThẢo

  Nên cho cả bài cùng một lúc chứ sao lại từng câu vậy?

  Thích Phản hồi 14:40 04/09
  • 0983945089
   0983945089

   ừ nhỉ

   Thích Phản hồi 22:45 08/01

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm