Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 có đáp án số 2

Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Family and Friends 5 Bài 1: The Ancient Mayans có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học một cách hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Choose the correct answer.
 • 1. They often go out by bike and here are ………………bicycles.
 • 2. What is your name?………………name is Sana.
 • 3. We have a lot of shopping today and here are ……………stuff.
 • 4. Where is your bag? ………………bag is over there.
 • 5. Where are the pens of Hung and Mai? ……………pens are here.
 • Choose the correct word.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 807
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm