Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 8: The best bed! - Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 8

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 8: The best bed! - Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act

2. Listen and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

My bed is more comfortable than this one.

It's less expensive than a new bed.

This is the most expensive bed in the store.

This is the least expensive one.

Dịch:

Giường cuat tôi thoải mái hơn cái này.

Nó rẻ hơn cái giường mới.

Đây là cái giường đắt nhất trong cửa hàng.

Đây là cái giường rẻ nhất trong cửa hàng.

3. Write.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

1. The modern bed is __less comfortable than___ (comfortable) the old one.

2. The old bed is _________________ (expensive) the airplane bed.

3. The airplane bed is _______ (modern) the old one.

4. The old bed is __________ (comfortable) the modern one.

Hướng dẫn giải:

2. less expensive than

3. more modern than

4. more comfortable than

4. Ask and answer.

comfortable beautiful modern expensive

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn:

+ I think house number two is the least mordern. Which house is the most expensive?

+ I think house number one is the most expensive. Which house is the least comfortable?

+ I think house number three is the least comfortable.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 8: The best bed! - Lesson three

Đánh giá bài viết
17 2.240
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm