Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Dịch:

light: đèn

cry: khóc

bike: xe đạp

boat: thuyền

blow: thổi

bone: xương

room: phòng

blue: xanh nước biển

flute: ống sáo

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

It's a cold, cold night, and I'm out in my boat.

The wind is blowing

And I'm wearing a coat.

The sky's dark blue, I can see the moon.

I can see a bright light

From a distant room.

Dịch:

Trời lạnh, đêm lạnh, và tôi đang bơi thuyền bên ngoài.

Gió đang thổi

Và tôi đang mặc áo khoác

Bầu trời xanh tối, và tôi có thể nhìn thấy trăng

Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn sáng

Từ một căn phòng phía xa.

3. Read again. Circle the words with long "i" sounds in blue, the words with long "o" sounds in green, and the words with long "u" sounds in purple.

Hướng dẫn giải:

long "i": night, sky, see, bright, light,

long "o": cold, boat, blowing, coat

long "u": blue, moon, room

4. Circle the word that contains a different vowel sound.

1. light smile soap cry

2. moon bone elbow snow

3. blue flute boot sky

4. dry boat like night

5. my fly blow high

6. room June soon stone

Hướng dẫn giải:

1. soap

2. moon

3. sky

4. boat

5. blow

6. stone

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson five

Đánh giá bài viết
2 1.620
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm