Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum - Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum - Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

  1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Dịch:

best: tốt

vest: áo vest

vet: khám bệnh

wet: ướt

pig: con lợn

big: lớn

  1. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

It was a cold day, so I put on a warm vest and went out for a walk.

We saw some pigs. Some were big, but one was really little. I liked the little one best.

One pig was ill and a vet was looking after it.

Then it started to rain and we got really wet.

Dịch:

Đó là một ngày lạnh, vì vậy tôi mặc áo ấm và ra ngoài đi bộ.

Tôi nhìn thấy nhiều con lợn. Một vài con lớn, nhưng có 1 con nhỏ. Tôi thích con nhỏ nhất.

Một con lợn bị ốm và có người đang khám và chăm sóc nó.

Sau đó trời bắt đầu mưa và chúng tôi đã thực sự ướt.

  1. Read again. Circle the words with the sounds from 1. Use red for "b", pink for "v", blue for "w", and green for "p".

Hướng dẫn:

"b": big, but, best

"v" : vest, vet

"w": was, warm, went, we, were,was, wet

"p": put, pigs

  1. Listen and circle the correct word. Match.

1. I really like pears/ bears.

3. Let's follow this bath/ path

2. My favorite vest/ best is blue

4. Oh no! My school work is vet/ wet.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. I really like pears.

2. My favorite vest is blue.

3. Let's follow this path.

4. Oh no! My school work is wet.

Hướng dẫn giải:

1. pears

2. vest

3. path

4. wet

Nối:

a – 2

b – 3

c – 1

d -4

Dịch:

1. Tôi thực sự thích lê

2. Sở thích của tôi là vest màu xanh nước biển.

3. Hãy theo lối mòn này.

4. Ôi không, bài tập của tôi bị ướt.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum - Lesson five

Đánh giá bài viết
2 1.028
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm