Family and friends 5 workbook starter lesson 3

Giải workbook Family and Friends 5 special edition Starter Lesson three

Giải sách bài tập tiếng Anh Family and Friends special lớp 5 Starter lesson three dưới đây nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 5 Family and Friends theo lesson do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải bài tập family and friends 5 workbook starter lesson 3 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập 1- 2 trang 6 lesson 3 Family and Friends grade 5 workbook giúp các em làm bài tại nhà hiệu quả.

1. Look at the table. Answer the question. Quan sát bảng. Trả lời câu hỏi.

Đáp án

2 - She is going to (see) the movies.

3 - They are going to make a cake.

4 - They are going to have a party.

5 - He is going to do his homework.

6 - He is going to play the volleyball.

2. Find the word with the same sound. Write. Tìm từ có cùng cách phát âm. Viết.

Đáp án

2 - sound;

3 - toy

4 - oil

5 - down

6 - light

7 - tall

8 - shark

Trên đây Giải Workbook Family and Friends Starter lesson 3. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 5 Starter Back together khác như:

Đánh giá bài viết
8 2.384
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm