Family and friends 5 workbook Unit 2 lesson 2

Giải Sách bài tập Family and Friends 5 SE Unit 2 Lesson two

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 5 Family and Friends theo lesson năm 2021 - 2022, Giải SBT tiếng Anh 5 Unit 2 Our vacation lesson 2 dưới đây do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải bài tập family and friends 5 workbook unit 2 lesson 2 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập trong lesson 2 trang 15 SBT tiếng Anh Family and Friend Special Edition giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Giải Family and Friends 5 do VnDoc.com tự biên tập, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mại.

1. Write. Viết.

Đáp án

2 - No, they aren't.

3 - No, it isn't.

4 - Yes, I am.

5 - Yes, she is.

Hướng dẫn

Bài tập giúp các em học sinh ôn tập cách trả lời câu hỏi dạng Yes/ No question.

2. What is each person in Mark's family going to do tomorrow? Listen and write a letter next to the correct answer. Mỗi người trong gia đình Mark sẽ làm gì vào ngày mai? Nghe và viết một chữ cái bên cạnh câu trả lời đúng.

Click để nghe

Đáp án

2 - e; 3 - c; 4 - f; 5 - a; 6 - b;

Key words:

2 - go shopping in the supermarket.

3 - Go to the library to read book

4 - Listen to music at his friend's house.

5 - Make a cake.

6 - Play volleyball with friends.

Trên đây Giải SBT tiếng Anh lớp 5 unit 2 Our vacation lesson 2 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Our vacation khác như:

Family and friends 5 workbook Unit 2 lesson 1

Đánh giá bài viết
5 1.108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm