Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

oo

ue

u_e

moon

boot

blue

glue

tune

tube

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

2. Listen and chant.

Giải tiếng Anh lớp 5

3. Read the chant again. Circle the words with oo, ue and u_e.

Hướng dẫn giải:

school, glue, tubes, blue, flute, look, moon, june, tune

Dịch: Đọc lại, Khoanh tròn từ với oo, ue, và u_e

4. Match and write.

Giải bài tập sách tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

2. tubes => u_e

3. moon => oo

4. blue => ue

5. tune => u_e

6. boots => oo

Dịch:

2. ống

3. mặt trăng

4. màu xanh

5. giai điệu

6. giày ống

--------------

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson five

Đánh giá bài viết
14 1.956
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm