Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! - Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 5 Starter

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! - Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

1. Ask and answer

read a comic, watch TV, visit his grandma, play the guitar, play volleyball, play chess.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

A. What's he going to do on the weekend?

B. He's going to…..

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

A. What are they going to do?

B. They're going to…

Hướng dẫn giải:

Tranh 1:

A. What's he going to do on the weekend?

B. He's going to read a comic.

A. What's he going to do on the weekend?

B. He's going to play the guitar.

A. What's he going to do on the weekend?

B. He's going to visit his grandma.

Tranh 2:

A. What are they going to do?

B. They're going to play volleyball.

A. What are they going to do?

B. They're going to play chess.

A. What are they going to do?

B. They're going to watch TV.

Dịch:

1. Hỏi và trả lời

đọc truyện hài hước, xem ti vi, thăm ông bà của anh ấy, chơi guitar, chơi bóng chuyền, chơi cờ.

Tranh 1:

A. Anh ấy sẽ làm gì vào cuối tuần?

B. Anh ấy sẽ…

Tranh 2:

A. Họ sẽ làm gì?

B. Họ sẽ…

Hướng dẫn giải:

Tranh 1:

A. Anh ấy sẽ làm gì vào cuối tuần?

B. Anh ấy sẽ đọc truyện hài hước.

A. Anh ấy sẽ làm gì vào cuối tuần?

B. Anh ấy sẽ chơi guitar.

A. Anh ấy sẽ làm gì vào cuối tuần?

B. Anh ấy sẽ thăm ông bà của anh ấy.

Tranh 2.

A. Họ sẽ làm gì?

B. Họ sẽ chơi bóng chuyền.

A. Họ sẽ làm gì?

B. Họ sẽ chơi cờ.

A. Họ sẽ làm gì?

B. Họ sẽ xem TV.

2. Write about what you are going to do on the weekend.

On the weekend, I'm going to…

Hướng dẫn giải:

On the weekend, I'm going to visit my grandma, watch TV and play chess.

Dịch:

2. Viết về những gì bạn sẽ làm vào cuối tuần

Vào cuối tuần, tôi sẽ tới thăm ông bà của tôi, xem ti vi và chơi cờ.

3. Complete the words: mp, nt, ld, lt, nd

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

1. There is a lampnext to my te….!

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

2. Next to the green fie…s is a beach with white sa… .

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

3. There is a big pla… growing in the po… .

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

4. I have a new be… .

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

5. Look at this beautiful qui… .

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

6. "Tickets for six chi…ren and two adu…s, please."

Hướng dẫn giải:

1. There is a lampnext to my tent!

2. Next to the green fields is a beach with white sand.

3. There is a big plantgrowing in the pond .

4. I have a new belt.

5. Look at this beautiful quilt.

6. "Tickets for six children and two adults, please."

Dịch:

1. Có một cái đèn cạnh lều của tôi!

2. Gần cánh đồng xanh là một bãi biển với cát trắng.

3. Có một cái cây lớn mọc trong ao.

4. Tôi có một cái thắt lưng mới.

5. Trông cái mền này thật đẹp.

6. "Cho tôi 6 vé cho trẻ em và 2 vé cho người lớn".

Mời thầy cô và các em tiếp tục vào tham khảo và tải về một số bài liên quan sau đây để có những bài học thành công nhất:

Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2: My friend’s house

Bài tập tiếng anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2: My friend’s house

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

Đánh giá bài viết
8 1.685
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm