Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! Lesson three

Giải SGK Family and Friends 5 Starter Lesson 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! - Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây. Giải lesson 3 Starter Back together SGK tiếng Anh 5 Family and Friends Special Edition bao gồm toàn bộ đáp án các phần bài tập tiếng Anh 1 - 3 trong SGK tiếng Anh 5 Family and Friends giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tại nhà hiệu quả. 

1. Ask and answer. Hỏi và trả lời.

read a comic, watch TV, visit his grandma, play the guitar, play volleyball, play chess. đọc truyện hài hước, xem ti vi, thăm ông bà của anh ấy, chơi guitar, chơi bóng chuyền, chơi cờ.

Tranh 1:

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

A. What's he going to do on the weekend?

B. He's going to…..

Hướng dẫn dịch

A. Anh ấy sẽ làm gì vào cuối tuần?

B. Anh ấy sẽ…

Tranh 2

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

A. What are they going to do?

B. They're going to…

Hướng dẫn dịch

A. Họ sẽ làm gì?

B. Họ sẽ…

Hướng dẫn giải

Tranh 1:

A. What's he going to do on the weekend?

B. He's going to read a comic.

A. What's he going to do on the weekend?

B. He's going to play the guitar.

A. What's he going to do on the weekend?

B. He's going to visit his grandma.

Tranh 2:

A. What are they going to do?

B. They're going to play volleyball.

A. What are they going to do?

B. They're going to play chess.

A. What are they going to do?

B. They're going to watch TV.

Hướng dẫn dịch

Tranh 1:

A. Anh ấy sẽ làm gì vào cuối tuần?

B. Anh ấy sẽ đọc truyện hài hước.

A. Anh ấy sẽ làm gì vào cuối tuần?

B. Anh ấy sẽ chơi guitar.

A. Anh ấy sẽ làm gì vào cuối tuần?

B. Anh ấy sẽ thăm ông bà của anh ấy.

Tranh 2.

A. Họ sẽ làm gì?

B. Họ sẽ chơi bóng chuyền.

A. Họ sẽ làm gì?

B. Họ sẽ chơi cờ.

A. Họ sẽ làm gì?

B. Họ sẽ xem TV.

2. Write about what you are going to do on the weekend.  Viết về những gì bạn sẽ làm vào cuối tuần.

On the weekend, I'm going to… Vào cuối tuần, tôi sẽ ...

Hướng dẫn giải

On the weekend, I'm going to visit my grandma, watch TV and play chess.

On the weekend, I'm going to hang out with my sister, see a movie and go to the gym. 

Hướng dẫn dịch

Vào cuối tuần, tôi sẽ tới thăm ông bà của tôi, xem ti vi và chơi cờ.

Vào cuối tuần, tôi sẽ đi chơi với chị gái của tôi, đi xem một bộ phim và đến phòng tập thể hình.

3. Complete the words: mp, nt, ld, lt, nd. Hoàn thành từ với mp, nt, lt, nd.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

1. There is a lamp next to my te….!

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

2. Next to the green fie…s is a beach with white sa… .

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

3. There is a big pla… growing in the po… .

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

4. I have a new be… .

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

5. Look at this beautiful qui… .

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

6. "Tickets for six chi…ren and two adu…s, please."

Hướng dẫn giải:

1. There is a lamp next to my tent!

2. Next to the green fields is a beach with white sand.

3. There is a big plant growing in the pond .

4. I have a new belt.

5. Look at this beautiful quilt.

6. "Tickets for six children and two adults, please."

Hướng dẫn dịch

1. Có một cái đèn cạnh lều của tôi!

2. Gần cánh đồng xanh là một bãi biển với cát trắng.

3. Có một cái cây lớn mọc trong ao.

4. Tôi có một cái thắt lưng mới.

5. Trông cái mền này thật đẹp.

6. "Cho tôi 6 vé cho trẻ em và 2 vé cho người lớn".

Trên đây là Giải Lesson 3 Starter Back together Family and Friends Special Edition lớp 5. Ngoài ra, mời bạn đọc xem thêm Soạn tiếng Anh 5 Starter các lesson khác nhau như:

Mời thầy cô và các em tiếp tục vào tham khảo và tải về một số bài liên quan sau đây để có những bài học thành công nhất:

Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2: My friend’s house

Bài tập tiếng anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2: My friend’s house

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

Đánh giá bài viết
13 5.440
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm