Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

the future: tương lai

travel: di chuyển

the sun: mặt trời

planets: hành tinh

rocket: tên lửa

astronaut: phi hành gia

star: ngôi sao

spaceship: tàu không gian

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

  1. Mom: Listen! Amy and Leo have to go back to Autralia.

Holly: Oh no! Will they miss our vacation?

Mom: No, they won't. They'll be here for another four months.

  1. Holly: Max, did you hear what Mom said?

Max: Yes, but look at this. It says there will be super-fast planes and it will take less than five hours to fly from the U.S.A. to Autralia!

Holly: That's very fast! Will it really happen?

  1. Max: Well, the magazine says it will. So, in the future there won't be any more long plane trips.

Holly: That's good. Long plane trips are boring.

  1. Max: Mom, can we go on a super-fast plane to visit Amy and Leo in Australia for the weekend?

Mom: Well, there aren't any planes like that yet. But maybe one day!

Dịch:

  1. Mẹ: Nghe này! Amy và Leo phải trở lại Autralia.

Holly: Ôi, không! Họ sẽ bị lỡ kì nghỉ của chúng ta.

Mẹ: Không, họ sẽ không lỡ. Họ sẽ đến đây khoảng 4 tháng nữa.

  1. Holly: Max, cậu có nghe mẹ nói gì không?

Max: Có, nhưng nhìn cái này. Họ nói có những máy bay siêu tốc và nó chỉ mất ít hơn 5 giờ đồng hồ để bay từ Mỹ tới Autralia!

Holly: Thật nhanh chóng. Thực sự xảy ra sao?

  1. Max: Đúng vậy, tờ báo này nói nó sẽ như vậy. Vì thế, trong tương lai sẽ không có chuyến bay nào lâu hơn nữa.

Holly: Thật tuyệt. Chuyến bay dài thật là buồn chán.

  1. Max: Mẹ, chúng ta có thể đi máy bay siêu nhanh để tới thăm Amy và Leo ở Australia vào cuối tuần chứ?

Mẹ: ĐƯợc chứ, vẫn chưa có máy bay nào như vậy. Nhưng có lẽ sẽ có vào một ngày nào đó.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson two

Đánh giá bài viết
26 5.003
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm