Family and friends 5 workbook starter lesson 1

Giải Sách bài tập Family and Friends 5 SE Starter Lesson one

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 5 Family and Friends theo lesson, Giải SBT tiếng Anh 5 Starter Back together lesson 1 dưới đây do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải bài tập family and friends 5 workbook starter lesson 1 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập trong lesson 1 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

1. Find and circle the countries in red, the animals in blue, the food in green and the season in orange. Write four lists. Tìm và khoanh tên quốc gia màu đỏ, động vật màu xanh dương, thức ăn màu xanh lá và các mùa màu cam. Hoàn thành bảng liệt kê.

Đáp án

Family and friends 5 workbook starter lesson 1

Countries: Vietnam, Australia

Animals: Camel; Zebra; Lizard;

Food: noodle, bread, meat

Season: Autumn, Winter, Summer

2. Circle the odd-one-out. Write a sentence with circled word. Khoanh tròn từ khác loại. Viết câu với từ đã khoanh.

Đáp án

2 - Concert - BTS has a whole-world concert in 2022.

3 - Museum - I visit Hanoi museum once a month.

4 - Actor - My favorite actor is Park Seo Joon.

5 - Cave - Phong Nha cave is very beautiful.

6 - Shout - Listening! Someone is shouting loudly.

Trên đây Giải SBT tiếng Anh Starter lớp 5 lesson 1 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 5 Starter Back together khác như:

Đánh giá bài viết
16 5.345
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm