Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson five

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Five: Skill Time! - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Reading

1. Describe what is happening in the picture.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Festival Day

I'm sitting in my bedroom

When I hear the boom and beat

Of everybody cheering

And music on the street.

I look outside the window

And see the big, red drum.

I hear the rhythm of the gong.

And ask my mom to come.

We quickly run outside

And hear the happy sound

Of people clapping hands

And dancing all around.

They play the music loudly

A dragon comes to see

He starts dancing on the street

Looking straight at me!

His face is big and friendly

His body is gold and red

Suddenly he moves his tail

And then he moves his head.

Everyone is happy

And I hear them say

Goodbye to the old year.

The new one starts today!

Dịch:

Ngày hội

Tôi đang ngồi trong phòng ngủ của tôi

Khi tôi nghe tiếng nổ và tiếng trống

Mọi người cổ vũ

Và âm nhạc trên đường phố

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ

Và nhìn thấy một cái trống lớn màu đỏ

Tôi nghe thấy giai điệu của cồng chiêng

Và gọi mẹ tôi đến

Chúng tôi nhanh chóng chạy ra ngoài

Và nghe thấy âm thanh hạnh phúc

Mọi người vỗ tay và nhảy xung quanh.

Họ chơi nhạc lớn

Một con rồng xuất hiện

Anh ấy bắt đầu nhảy trên đường phố

Nhìn thẳng vào tôi

Mặt của anh ấy lớn và thân thiện

Thân hình màu vàng và đỏ

Đột nhiên anh ấy di chuyển đuôi của anh ấy

Sau đó anh ấy di chuyển đầu

Mọi người vui vẻ

Và sau đó tôi nghe họ nói

Tạm biệt năm cũ

Hôm nay sẽ bắt đầu ngày đầu tiên của năm mới.

3. Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

boom rhythm gong dragon gold

4. Read again and match the question with the answer.

1. Who is cheering?

2. What is outside the window?

3. What is making the clapping sound?

4. What is the dragon doing?

5. What color is the dragon?

a. People's hands

b. Gold and red

c. Everybody

d. Dancing

e. A drum

Hướng dẫn giải:

1 – c

2 – e

3 – a

4 – d

5 – b

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson six

Đánh giá bài viết
11 1.573
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm