Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? - Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? - Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

  1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Dịch:

smell: ngửi

shell: vỏ

mirror: gương

carrot: cà rốt

cherry: anh đào

  1. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

I'm waiting at the door, looking in the mirror, and brushing my hair.

I'm going to beach with my friend today!

I'm going to take my doll. Her name is Carrie.

We have a picnic: sanwiches, cheese, carrots, and cherries. We're going to look for shells and smell the ocean air. Oh! I can hear the doorbell.

My friend is here.

Dịch:

Tôi đang đợi ở cửa, nhìn vào gương và chải tóc của tôi.

Tôi sẽ đi ra biển với bạn của tôi hôm nay!

Tôi sẽ mang theo búp bê của tôi. Tên của em ấy là Carrie.

Chúng tôi có một chuyến picnic: sandwiches, phô mai, cà rốt, và anh đào.

Chúng tôi sẽ đi tìm kiếm vỏ ốc và hít không khí đại dương. Oh!

Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông cửa.

Bạn của tôi ở đây.

  1. Read again. Circle the words with "ll" and underline the words with "rr".

Hướng dẫn giải:

"ll": doll, shells, smell, doorbell.

"rr": mirror, Carrie, carrots, cherries.

  1. Match and write.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

1 – doll

2 – bell

3 – mirror

4 – carrot

5 – cherry

6 – smell

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? - Lesson five

Đánh giá bài viết
1 1.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm