Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

People will travel in super-fast planes.

There won't be any more long plane trips.

Will they go back to Viet Nam? Yes, they will.

Will they miss our vacation? No, they won't.

Dịch:

Mọi người sẽ di chuyển bằng máy bay siêu nhanh.

Sẽ không có bất kì chuyến bay nào lâu.

Họ sẽ trở lại Việt Nam chứ? Đúng vậy, họ sẽ trở lại.

Họ có bị nhỡ kì nghỉ không? Không, họ sẽ không lỡ.

3. Write. will/ won't

In the future, maybe people 1 will go to the moon for vacation. They 2____ travel by rocket or spaceship. They 3_____ travel by airplane. They 4_____ wear astronauts' clothes. They 5_____ eat normal food. They 6_____ eat space food through a tube. But they 7____ get out of the spaceship. It 8____ be too dangerous. They 9____ see amazing things!

Hướng dẫn giải:

2. will

3. won't

4. will

5. won't

6. will

7. won't

8. will

9. will

Dịch:

Trong tương lai, có lẽ mọi người sẽ đi đến mặt trăng vào kì nghỉ. Họ sẽ đi bằng tàu vũ trụ hoặc tàu không gian. Họ sẽ không di chuyển bằng máy bay. Họ sẽ mặc quần áo của phi hành gia. Họ sẽ không ăn thức ăn bình thường. Họ sẽ ăn thức ăn không gian qua một ống. Nhưng họ sẽ không đi ra khỏi tàu không gian. Nó sẽ rất nguy hiểm. Họ sẽ nhìn thấy nhiều thứ tuyệt vời.

4. Look at the picture again. Ask and answer.

go to the moon

travel by airplane/ spaceship

wear normal clothes/ astronauts' clothes

eat normal food/ space food

=> Yes, they will.

+ Will they eat normal food?

=> No, they won't. They will eat space food.

Hướng dẫn:

+ Will they travel by airplane?

=> No, they won't. They will travel by spaceship.

+ Will they wear normal clothes?

=> No, they won't. They will wear astronauts' clothes.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson three

Đánh giá bài viết
4 1.917
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm