Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 4

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây không chỉ bao gồm nội dung giải chi tiết mà còn có lời dịch Việt giúp các em có bài học thành công nhất.

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Scipt:

concert: buổi hòa nhạc

drums: trống

instruments: dụng cụ

violin: đàn vi- ô-lông

audience: khán giả

recorder: máy ghi âm

cheer: vui lên

stage: sân khấu

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

1. Amy: Two years ago we had a concert at our house in Autralia. All our family and friends were there.

Leo: Look, I played the drums.

2. Holly: I didn't know you played the guitar, Amy!

Amy: I don't play the guitar. Why?

Holly: Look.

Amy: No. That isn't a guitar!

3. Holly: So what instrument, is it? It looks like a little guitar.

Amy: It's a violin! Look. It's on my sholder. It's much smaller than a guitar.

4. Leo: Everyone was great. The audience clapped and cheered.

Max: I have an idea. Let's have a concert here, for our family and friends!

Amy: Great idea!

Dịch:

1. Amy: 2 năm trước, chúng ta có một buổi hòa nhạc tại nhà của chúng ta ở Úc. Tất cả gia đình và những người bạn của chúng ta ở đó.

Leo. Nhìn kìa, tôi đã chơi cái trống đó.

2. Holly: Tôi không biết bạn đã chơi guitar, Amy!

Amy: Tôi không chơi guitar. Tại sao vậy?

Holly: Nhìn kìa

Amy: Không. Đó không phải là guitar.

3. Holly: Vậy dụng cụ đó là gì? Nó trông giống như một cây guitar nhỏ.

Amy: Nó là violin! Nhìn kìa. Nó ở trên vai của tôi. Nó nhỏ hơn nhiều so với guitar.

4. Leo: Mọi người thật tuyệt. Khán giả vỗ tay và chúc mừng.

Max: Tôi có ý tưởng. Hãy mở một buổi hòa nhạc tại đây, cho gia đình và những người bạn của chúng ta.

Amy: Ý tưởng tuyệt vời!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson two

Đánh giá bài viết
15 3.336
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm