Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 8: The best bed! - Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 8

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 8: The best bed! - Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Dịch:

city: thành phố

ice: kem

dance: nhảy

rice: cơm

cage: cái lồng

page: trang

giraffe: con hươu cao cổ

stage: sân khấu

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. $10 Special dinner tonight: meat, rice, and vegetables. Fruit with ice cream.

2. Turn the pages of this book really fast and you will see a giraffe dancing in its cage!

3. Come to the ice rink in the city. Meet your friends and learn to skate!

Dịch:

1. Bữa ăn đặc biệt chỉ 10 đô tối nay: thịt, cơm, và rau. Trái cây với kem.

2. Lật nhanh các trang của cuốn sách, sẽ thấy một con hươu cao cổ nhảy múa trong lồng.

3. Đến sân băng thành phố. Gặp bạn bè của bạn và học trượt băng.

3. Read again. Circle the words with 'c' saying 's' and underline the words with 'g' saying 'j'.

Hướng dẫn:

'c' saying 's': special, ice, dancing, city

'g' saying 'j': giraffe, page, cage,

4. Circle letter 'c' that says 's' and underline letter 'g' that says 'j'.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

2. cereal

3. city

4. stage

5. giraffe

6. page

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 8: The best bed! - Lesson five

Đánh giá bài viết
8 2.156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm