Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! - Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! - Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Grammar 3 and Song. - Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

Let's learn!

How often do you watch TV?

I watch it every day.

I watch it three times a week.

I never watch TV. We don't have one.

I watch a documentary once a week.

I buy a new CD twice a year.

2. Ask and answer.

How often do you…

1. watch a movie?

4. watch the news?

2. watch TV?

5. listen to music?

3. play computer games?

6. use a cell phone?

Hướng dẫn:

1. How often do you watch a movie?

=> I watch a movie once a week.

2. How often do you watch TV?

=> I watch TV every day.

3. How often do you play computer games?

=> I never play computer games.

4. How often do you watch the news?

=> I watch the news once a week.

5. How often do you listen to music?

=> I listen to music everyday.

6. How often do you use a cell phone?

=> I use a cell phone everyday.

3. Now write sentences about how often you and your friend do these things.

I watch a movie once a week, but Khang watches a movie three times a week.

Hướng dẫn giải:

I watch a movie once a week, but Khang watches a movie three times a week. I watch TV everyday, but Khang watches TV three time a week. I never play computer games, but Khang plays computer game three time a week. I watch the news once a week, but Khang watches the news everyday. I listen to music everyday, but Khang never listen to music. I use a cell phone everyday, but Khang uses a cell phone three times a week.

4. Listen and sing.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

How often …?

How often do you watch cartoons?

Three times a week.

Three times a week.

I watch cartoons three times a week.

How often do you watch a movie?

Once a week…

I watch a movie once a week.

How often do you go to the beach?

Twice a year …

How often do you see your friends?

Everyday …

Dịch:

Thường xuyên thế nào … ?

Bạn thường xem phim hoạt hình bao nhiêu lần?

3 lần 1 tuần

3 lần 1 tuần

Tôi xem phim hoạt hình 3 lần 1 tuần.

Bạn thường xem phim ở rạp chiếu phim bao nhiêu lần?

1 lần mỗi tuần

Tôi xem phim ở rạp 1 lần mỗi tuần.

Bạn thường đi tới biển bao nhiêu lần?

2 lần mỗi năm…

Bạn thường nhìn thấy bạn của bạn thế nào?

Hàng ngày …

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! - Lesson four

Đánh giá bài viết
3 702
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm