Family and Friends lớp 5 Unit 1 The Ancient Mayans Lesson three

Giải bài tập SGK Family and Friends 5 Unit 1 Lesson 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải Family and Friends lớp 5 Unit 1 The Ancient Mayans Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song - Unit 1 - Family & Friends Special Edition Grade 5

1. Look and say. Write ✓ or x. Quan sát và nói. Viết ✓ hoặc x.

watch TV, cook, play the guitar, listen to music, play soccer.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

I listened to music yesterday.

I didn't watch TV yesterday. I…

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

I listened to music yesterday. I watched TV and played the guitar yesterday.

I didn't play soccer and cook yesterday.

Hướng dẫn dịch

xem ti vi, nấu ăn, chơi đàn, nghe nhạc, đá bóng.

Tôi nghe nhạc hôm qua. Tôi đã xem tivi và chơi đàn hôm qua.

Tôi không chơi đá bóng và nấu ăn hôm qua.

2. Write four sentences about you. Viết 4 câu về bạn.

Gợi ý

I watched TV yesterday. I didn't play soccer yesterday. I listened to music yesterday. I didn't cook meals yesterday.

Các em học sinh có thể thay thế từ gạch chân để tạo thành bài viết của em.

Hướng dẫn dịch

Tôi đã xem ti vi hôm qua. Tôi không chơi bóng đá hôm qua. Tôi đã nghe nhạc hôm qua. Tôi không nấu ăn hôm qua.

3. Listen and sing. Nghe và hát.

Click để nghe

Nội dung bài nghe

My birthday!

I had a great day yesterday!

I didn't shop or cook,

I didn't work, I didn't read a book.

I didn't play computer games.

I didn't go to school.

I didn't help my mom at home,

My day was really cool.

It was my birthday yesterday!

Hurray! Hurray! Hurray!

I had a party with my friends,

We sang and danced all day!

4. Sing and do. Hát và làm. 

My birthday!

I had a great day yesterday!

I didn't shop or cook,

I didn't work, I didn't read a book.

I didn't play computer games.

I didn't go to school.

I didn't help my mom at home,

My day was really cool.

It was my birthday yesterday!

Hurray! Hurray! Hurray!

I had a party with my friends,

We sang and danced all day!

Hướng dẫn dịch

Tôi đã có một ngày tuyệt vời ngày hôm qua!

Tôi không mua sắm hay nấu ăn,

Tôi không làm việc, tôi không đọc sách.

Tôi không chơi trò chơi máy tính.

Tôi đã không đi học.

Tôi đã không giúp mẹ tôi ở nhà,

Ngày của tôi thật sự rất tuyệt.

Hôm qua là sinh nhật tôi!

Tiếng hoan hô! Tiếng hoan hô! Tiếng hoan hô!

Tôi đã có một bữa tiệc với bạn bè của tôi,

Chúng tôi đã hát và nhảy cả ngày!

Trên đây là Giải Lesson 3 Unit 1 The Ancient Mayans Family and Friends Special Edition 5 Student book chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 1 lớp 5 The Ancient Mayans khác, mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson four

Family and friends 5 workbook Unit 1 lesson 3

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! - Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! - Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson two

Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 1: What's Your Address?

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 1: What's Your Address?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 1: What's Your Address?

Đánh giá bài viết
28 4.950
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm