Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Look and say. Write ✓ or x.

watch TV, cook, play the guitar, listen to music, play soccer.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

I listened to music yesterday.

I didn't watch TV yesterday. I…

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

I listened to music yesterday. I watched TV and played the guitar yesterday.

I didn't play soccer and cook yesterday.

Dịch: 1. Nhìn và nói, Viết và x

xem ti vi, nấu ăn, chơi đàn, nghe nhạc, đá bóng.

Giải: Tôi nghe nhạc hôm qua. Tôi đã xem tivi và chơi đàn hôm qua, Tôi không chơi đá bóng và nấu ăn hôm qua.

2. Write four sentences about you.

I watched TV yesterday. I didn't play soccer yesterday. I listened to music yesterday. I didn't cook yesterday.

Dịch: Viết 4 câu về bạn:

Tôi đã xem ti vi hôm qua. Tôi không chơi bóng đá hôm qua. Tôi đã nghe nhạc hôm qua. Tôi không nấu ăn hôm qua.

3. Listen and sing.

Script:

My birthday!

I had a great day yesterday!

I didn't shop or cook,

I didn't work, I didn't read a book.

I didn't play computer games.

I didn't go to school.

I didn't help my mom at home,

My day was really cool.

It was my birthday yesterday!

Hurray! Hurray! Hurray!

I had a party with my friends,

We sang and danced all day!

4. Sing and do.

My birthday!

I had a great day yesterday!

I didn't shop or cook,

I didn't work, I didn't read a book.

I didn't play computer games.

I didn't go to school.

I didn't help my mom at home,

My day was really cool.

It was my birthday yesterday!

Hurray! Hurray! Hurray!

I had a party with my friends,

We sang and danced all day!

--------------

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson four

Đánh giá bài viết
21 2.681
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm