Family and Friends 5 Unit 1 The Ancient Mayans Lesson one

Giải Family and Friends lớp 5 Unit 1 Lesson 1 trang 8

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 1 - Tiếng Anh 5 Family & Friends Special Edition

1. Listen, point, and repeat. Nghe, chỉ và nhắc lại.

 Click để nghe

Nội dung bài nghe

Giải tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn dịch

- Start: Bắt đầu,

- Finish: kết thúc,

- Love: yêu,

- Hate: ghét,

- Want: muốn,

- Use: sử dụng,

- Live: sống.

2. Listen and read. Nghe và đọc

Click để nghe

Nội dung bài nghe

1. Amy: Look, Leo! It's some ancient Mayan writing. 

Max: It's our homework. It's a secret message from our teacher.

Amy: But we can't read it. 

Max: We can look in my book!

2. Max: The Mayans lived 2000 years ago. They used pictures, not words. This is their alphabet.

Amy: The ... Mayans ... cooked ... good ... food

Max: Bring ...a Mayan ... dish ... to ... school!

Amy: The Mayans cooked soup. Let's make that!

3. Amy: It's ready! Let's play!

4. Amy: Holly! Did you finish our soup?

Holly: Oh! I'm sorry. I was hungry.

Max: Oh no! That was our homework!

Hướng dẫn dịch

1. Amy: Nhìn này, Leo! Đó là một vài thứ viết về người Mayan cổ xưa.

Max: Đó là bài tập của chúng ta. Đó là một lời nhắn bí mật từ giáo viên của chúng ta.

Amy: Nhưng chúng ta không thể đọc nó.

Max: Chúng ta có thể xem sách của mình.

2. Max: Người Mayan sống cách đây 2000 năm. Họ sử dụng hình ảnh chứ không phải từ ngữ. Đây là bảng chữ cái của họ.

Amy: Người Mayans….. đã nấu ăn ….thức ăn ….rất ngon

Max: Mang … một món ăn…. của người Mayan…. tới trường.

3. Amy : Đã xong, đi chơi thôi.

4. Amy: Holly! Cậu đã ăn hết súp của chúng mình sao?

Holly: Oh, Tớ xin lỗi, tớ rất đói.

Max: Oh không. Đó là bài tập về nhà của bọn tớ.

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải SGK Family and Friends lớp 5 Unit 1 The Ancient Mayans Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh lớp 5 Family and Friends theo từng unit năm 2022 - 2023, tài liệu Giải Family and Friends Unit 1 The Ancient Mayans lớp 5 Lesson 1 được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Trên đây là Giải Family and Friends Special Edition lớp 5 Student book unit 1 lesson 1 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu Soạn tiếng Anh 5 Unit 1 The ancient mayans tiếp theo như:

Bên cạnh đó, VnDoc.com đã cập nhật nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 5 chương trình mới của bộ GD&ĐT khác. Mời thầy cô và các em tiếp tục vào tham khảo và tải về một số bài liên quan sau đây để có những bài học thành công nhất

Đánh giá bài viết
79 19.923
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm