Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans - Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Listening

Listen and write the numbers.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. B. Hello. How are you?

A. Not great. I had terrible day, yesterday.

B. Why?

A. Well, I had a math lesson in the morning. The question was very difficult. And I didn't these answer.

B. Oh, dear.

2. A. I had English lesson in the afternoon.

B. That's good! Do you like English?

A. Yes. But I didn't have my homework. So teacher was angry.

B. Oh no.

3. A. I play basketball with my friends in the back after school.

B. Last night?

A. It wasn't night. But it started to rain. I was very wet and very cold.

B. Oh, no.

4. A. I had a lots of difficult homework yesterday, too.

B. Oh, no.

A. So I worked for 3 hours.

B. For 3?

Hướng dẫn giải:

a- 3

b- 2

c- 1

d- 4

Dịch:

1. B. Xin chào, bạn có khỏe không?

A. Không tốt. Hôm qua tôi có một ngày kinh khủng.

B. Tại sao?

A. Tôi có một tiết học toán vào buổi sáng. Câu hỏi rất là khó. Và tôi không trả lời được câu hỏi nào.

2. A. Tôi có một tiết học tiếng Anh vào buổi chiều

B. Tuyệt. bạn có thích tiếng Anh không?

A. Có. Nhưng tôi không làm bài tập về nhà, vì vậy giáo viên rất tức giận.

3. A. Tôi chơi bóng rổ với bạn của tôi ở sân sau sau giờ học.

B. Tối qua sao?

A. Không phải tối, nhưng là một buổi mưa. Tôi bị ướt và lạnh.

4. A. Hôm qua tôi cũng có nhiều bài tập về nhà.

B. Ôi, không.

A. Vì vậy tôi đã làm khoảng 3 tiếng.

B. 3 tiếng sao?

Speaking

2. Look at the pictures and say.

have difficult homework

have a math lesson

play basketball

have an English lesson

work for three hours

not know the answers

start to rain

not have his homework

-The boy played basketball.

- It's Picture a!

Hướng dẫn giải:

- The boy had an English leson, but he didn't have his homework. So teacher was angry.

- It's Picture b!

- The boy had a math lesson. The question was very difficult. And he didn't these answer.

- It's Picture c!

- The boy had a lots of difficult homework, he worked for 3 hours

- It's Picture d!

Dịch:

Nhìn vào tranh và nói

Có bài tập về nhà khó

Có tiết học toán

Chơi bóng rổ

Có tiết học tiếng anh

Làm bài khoảng 3 tiếng

Không có câu trả lời

Bắt đầu mưa

Không làm bài tập về nhà của anh ấy

- Cậu bé chơi bóng rổ.

- Đó là Bức tranh a

Giải: Cậu bé có tiết học tiếng anh, nhưng cậu bé không làm bài tập về nhà của cậu ấy. Vì vậy giáo viên rất tức giận.

- Đó là Bức tranh b!

Cậu bé có tiết học toán. Câu hỏi rất khó. Và cậu ấy không có câu trả lời.

- Đó là Bức tranh c!

Cậu bé có nhiều bài tập về nhà khó, cậu ấy đã làm trong khoảng 3 tiếng.

- Đó là bức tranh d

Writing: About me!

Remember!

In each paragraph, there is one topic.

3. Match the topic to the paragraphs. Underline things that are different from you.

1. House

2. Food

3. Children

a. Food

b. ________

c. _________

In my country, Viet Nam, a lot of food is made from rice, meat, and vegetables. Food is important, especially at festivals Like Tet. We also have great street food!

Houses in Viet Nam are often tall and thin and sometimesbrightly-colored. A normal house might have two floors.Children, parents, and grandparents often live in the same house. In cities, more and more people are living in apartments.

Children in Viet Nam normally go to school from early in themorning. There are some schools that have two school days in one day. Some children study in the morning, and then other children study in the afternoon.

Hướng dẫn giải:

b. House

c. Children

Dịch:

1. House: Ngôi nhà

2. Food: Thức ăn

3. Children: Trẻ em

Ở nước tôi, Việt Nam, có rất nhiều thức ăn được làm từ gạo, thịt và rau. Thức ăn rất quan trọng, đặc biệt trong các dịp lễ hội như Tết. Chúng tôi cũng có thức ăn đường phố tuyệt vời!

Những ngôi nhà ở Việt Nam thường cao và mỏng, và đôi khi có màu sắc rực rỡ. Một ngôi nhà bình thường có thể có 2 tầng. Trẻ em, bố bẹ và ông bà thường sống chung trong một căn hộ. Ở thành phố, ngày càng nhiều người sống chung trong 1 căn hộ.

Trẻ em ở Việt Nam thường đi học từ sáng sớm. Có một số trường học có 2 buổi học trong ngày. Một số trẻ học buổi sáng, sau đó một số trẻ khác học buổi chiều.

--------------

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có tài liệu học tiếng Anh lớp 5 tốt nhất, có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation - Lesson one

Đánh giá bài viết
10 3.722
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm