Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? - Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? - Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

Do you have any newspapers?

We don't have any newspapers.

But we have some magazines.

Dịch:

Bạn có bấy kì tờ báo nào không?

Chúng tôi không có bất kì tờ báo nào.

Nhưng chúng tôi có một vài tạp chí.

2. Ask and answer. soap magazines toothbrushes cookies

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn:

+ Do you have any magazines?

Sorry, we don't have any magazins. But we have many newspapers.

+ Do you have toothbrushes?

Sorry, we don't have any toothbrushed.But we have many toothpaste.

+ Do you have any cookies?

Sorry, we don't have any cookies. But we have many chocolate.

3. Now write about what is in the store.

They have some … But they don't have any …

Hướng dẫn:

They have some newspapers. But they don't have any magazines. They have many toothpaste, but they don't toothbrushes. They have many chocolate. But they don't have any cookies.

4. Listen and sing.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

Do you have any toothpaste?

Do you have any toothpaste, any toothpaste, any toothpaste?

Do you have any toothpaste?

My toothpaste's not here.

Yes, I have some toothpaste, some toothpaste, some toothpaste.

Yes, I have some toothpaste.

Here you are, dear.

Do you have any shampoo, …?

Yes, I have some shampoo, …

Dịch:

Cháu có kem đánh răng chưa?

Cháu có kem đánh răng, kem đánh răng, kem đánh răng chưa?

Cháu có kem đánh răng chưa?

Kem đánh răng của cháu không có ở đây.

Được rồi, bà có một ít kem đánh răng, một ít kem đánh răng, một ít kem đánh răng.

Được rồi, bà có một ít kem đánh răng.

Đây, cháu yêu.

Cháu có dầu gội đầu chưa?

Vâng, cháu có một ít dầu gội đầu.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? - Lesson four

Đánh giá bài viết
3 936
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm