Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 Review and Practice i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 i Learn Smart Start unit 1 Review and practice

Giải sách tiếng Anh 5 i Learn Smart Start Unit 1 School lesson Review and practice bao gồm đáp án các phần bài tập tiếng Anh SGK trang 18 19 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức hiệu quả.

A. Listen and match. There is an example. Nghe và nối. Có một ví dụ.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 Review and Practice i-Learn Smart Start

Đáp án:

Đang cập nhật

B. Look and read. Write the correct words. There is an example. Nhìn và đọc. Viết đáp án đúng. Có ví dụ.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 Review and Practice i-Learn Smart Start

Đáp án:

1 - history

2 - solve problems

3 - always

4 - science

5 - I.T

C. Write about your favorite subjects. Viết về những môn học yêu thích.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 Review and Practice i-Learn Smart Start

Đáp án:

My name’s My Le. My favorite subjects are English and Math. I like English because I like learning foreign languages. I also like Maths because I like solving problems.

D. Play the board game. Chơi trò chơi ô cờ.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 Review and Practice i-Learn Smart Start

- Which subject do you like?

I like science.

- Why do you like science?

Because I like doing experiments.

I always play sports in P.E class.

Trên đây là Tiếng Anh 5 unit 1 School lesson Review and practice Smart Start trang 18 19. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu trên đây sẽ giúp các em học tập thật tốt.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm