Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start Unit 1 lesson 2

Giải sách tiếng Anh 5 i Learn Smart Start Unit 1 lesson 2 hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 1 School lesson 2 giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

A

1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Lặp lại.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 2 i-Learn Smart Start

2. Play the game “Slow motion”. Chơi trò chơi “Slow motion”.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 2 i-Learn Smart Start

B

1. Listen and practice. Nghe và luyện tập

Why do you like maths?

Because I like solving problems.

2. Look and circle. Nhìn và khoanh tròn.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 2 i-Learn Smart Start

Đáp án

1 - using computers

2 - doing experiments

3 - learning languages

4 - like, making things

5 - do, reading stories

6 - Why, you, I, solving problems

1. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

using

learning

2. Chant. Turn to page 123. Hát. Chuyển sang trang 123

1. Describe the comic. Use the new words. Listen. Miêu tả câu chuyện. Sử dụng từ mới. Nghe.

2. Listen and write. Nghe và viết.

Đáp án:

Đang cập nhật

3. Role-play. Đóng vai.

E

1. Point, ask and answer. Chỉ, hỏi và trả lời.

Tiếng Anh lớp 5 unit 1 lesson 2 i-Learn Smart Start

Đáp án

1. Why do you like math?

Because I like solving problems.

2. Why do you like science?

Because I like doing experiments.

3. Why do you like music?

Because I like singing.

4. Why do you like art?

Because I like painting.

5. Why do you like art?

Because I like making things.

6. Why do you like history?

Because I like reading stories.

7. Why do you like I.T?

Because I like using computers.

8. Why do you like English?

Because I like learning languages.

9. Why do you like P.E?

Because I like running.

2. List other subjects and reasons why you like them. Practice. Liệt kê các môn học khác và lý do tại sao bạn thích chúng. Luyện tập.

F. Play Tic, tac, toe. Chơi tic, tac, toe.

Why do you like music?

Because I like singing.

Ok, your turn.

Trên đây là Tiếng Anh 5 unit 1 School lesson 2 Smart Start trang 9 11. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 5 trên đây sẽ giúp các em học tập hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm