Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 Culture i-Learn Smart Start

Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start Unit 2 lesson Culture

Giải sách tiếng Anh 5 i Learn Smart Start Unit 2 lesson Culture hướng dẫn soạn tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 2 Holidays lesson Culture giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

A

1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Lặp lại.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 Culture i-Learn Smart Start

2. Play the game “Heads up. What’s missing?”. Chơi trò chơi “Ngẩng đầu lên. Cái gì còn thiếu?”

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 Culture i-Learn Smart Start

B

1. Listen and practice. Nghe và luyện tập.

What do people do to celebrate Christmas?

They put up a Christmas tree?

2. Look, write and match. Practice. Nhìn, viết và nối. Luyện tập.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 Culture i-Learn Smart Start

Đáp án:

1 - put up - E

2 - wear - C

3 - the lion - B

4 - What, fireworks - A

5 - do, give - D

6 - What, give presents - F

C

1. Read and circle. Đọc và khoanh tròn.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 Culture i-Learn Smart Start

Đáp án:

1 - Halloween

2 - lion

3 - three

4 - eat

5 - cake

2. Listen and read. Nghe và đọc.

D

1. Look and listen. Nhìn và nghe.

2. Listen and write. Nghe và viết.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 Culture i-Learn Smart Start

Đáp án:

Đang cập nhật

3. Now, practice saying the sentences above. Luyện tập nói những câu trên.

E

1. Read and answer the questions. Đọc và trả lời câu hỏi.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 Culture i-Learn Smart Start

Đáp án:

1. It's Lunar New Year

2. They put up red paper.

3. Everyone wears new clothes.

4. Kids watch the lion dance.

5. They eat lots of cookies and candy.

2. Listen and read. Nghe và đọc.

F. Look at C and E. Write about your favorite holiday. Nhìn phần C và F. Viết về ngày lễ yêu thích.

Tiếng Anh lớp 5 unit 2 Culture i-Learn Smart Start

Đáp án:

I’m My Le, and I’m from Vietnam. We have many festivals and holidays in Vietnam. My favorite holiday is Tet. We watch fireworks and receive lucky money. We also put up red lanterns and watch lion dance. This time is a lot of fun.

G. Talk about your favorite holiday. Nói về ngày lễ yêu thích của bạn.

Trên đây là Tiếng Anh 5 unit 2 Holidays lesson Culture Smart Start trang 29 30 31. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 5 trên đây sẽ giúp các em học tập hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm