Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? - Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? - Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

2. Listen and repeat.

Script:

It's my jacket.

They're your sneaker.

It's his ball.

They're her sandwiches.

It's our trophy.

It's their backpack.

It's mine.

They're yours.

It's his.

They're hers.

It's ours.

It's theirs.

Dịch:

Đó là áo khoác của tôi.

Chúng là giày của bạn.

Đó là bóng của anh ấy.

Chúng là sandwiches của cô ấy

Đó là cúp của chúng ta.

Đó là ba lô đeo lưng của họ.

Nó là của tôi.

Chúng là của bạn.

Nó là của anh ấy.

Chúng là của cô ấy.

Nó là của chúng ta.

Nó là của họ

3. Read and circle

1. This sandwich is my/ mine.

3. There are five players in my/ mine team.

5. That backpack was their/ theirs.

2. The red sneakers are her/ hers.

4. This is our/ ours trophy.

6. Is this your/ yours jacket?

Hướng dẫn giải:

1. mine

2. hers

3. my

4. our

5. theirs

6. your

Dịch:

1. Sandwich này là của tôi.

2. Đôi giày đỏ là của cô ấy

3. Có 5 người chơi trong đội của tôi.

4. Đây là cúp của chúng tôi.

5. Ba lô đeo lưng đó là của họ.

6. Đây là áo khoác của bạn sao?

4. Write: mine his hers yours ours theirs

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

1. his

2. yours

3. ours

4. mine

5. theirs.

6. hers.

Dịch:

1.Tôi nghĩ ống thở này là của anh ấy.

2. Cái này là của bạn sao?

3. Hurrah, chúng ta đã chiến thắng! Đó là của chúng ta.

4. Đôi giày này là của tôi. Chúng còn rất mới.

5. Nó là của họ. Hãy trả lại.

6. Ba lô đeo lưng này là của cô ấy.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? - Lesson three

Đánh giá bài viết
20 1.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm