Family and Friends lớp 5 Starter Back together! Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 5 Starter Lesson 2

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết các bài tập 1 - 4 SGK kèm theo lời dịch giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

1. Ask and answer about Max, Amy, Holly, and Leo. Hỏi và trả lời về Max, Amy, Holly và Leo.

Đáp án

A. What does Amy like doing?

B: She likes taking a photo.

A. What does Holly like doing?

B: She likes playing with toys.

A. What does Leo like doing?

B: He like skateboarding.

2. Write can / can't. Điền Can hoặc Can't.

Đáp án

1. Can

2. can't

3. can

4. can

5. Can

6. can't

7. can

3. Choose four foods you would like to buy. Ask and answer. Chọn 4 món thức ăn em muốn mua. Hỏi và trả lời.

Gợi ý

A. What would you like?

B. I'd like some milk, please.

A. What would you like?

B. I'd like some grapes, please.

A. What would you like?

B. I'd like some cheese, please.

A. What would you like?

B. I'd like a bread, please.

4. Now write about what your friend would like. Bây giờ hãy viết về những thứ mà bạn em muốn.

Gợi ý

Xuan would like some milk, some grapes, some cheese and a bread.

Trên đây là Giải SGK tiếng Anh 5 Family and Friends Special Starter Back Together lesson 2.  Ngoài ra, mời bạn đọc xem thêm Soạn tiếng Anh 5 Starter các lesson khác nhau như:

Mời thầy cô và các em tiếp tục vào tham khảo và tải về một số bài liên quan sau đây để có những bài học thành công nhất:

Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2: My friend’s house

Bài tập tiếng anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2: My friend’s house

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

Đánh giá bài viết
28 8.526
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm