Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum - Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum - Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1.Listen to the story and repeat. Act.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

2. Listen and repeat.

Script:

We went to the dinosaur museum.

We didn't go to school.

I saw dinosaurs.

I didn't see fish.

buy – bought

eat – ate

go – went

can – could

know – knew

make – made

see – saw

think – thought

wear – wore

write – wrote

Dịch:

Chúng ta đã đến bảo tàng khủng long.

Chúng ta đã không đến trường.

Tớ đã nhìn thấy khủng long.

Tớ không nhìn thấy cá.

mua

ăn

đi

có thể

biết

làm

nhìn

nghĩ

mặc

viết

3. Write

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

2. didn't buy

3. saw

4. didn't eat

Dịch:

1. Chúng tôi đã đến bảo tàng khoa học cùng nhau.

2. Tôi đã không mua bưu thiếp

3. Chị gái tôi đã nhìn thấy bạn của chị ấy.

4. Chúng tôi đã không ăn sandwiches trong nhà.

4. Write.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

We 1went (go) to a museum to learn about the life of children 2,000 years ago in Greece. Most children then 2_____ (not go) to school and 3____ (not learn) to read. Many children 4____ (play) games in the street and had yo-yos and wooden toys. Boy 5___ (not wear) pants. They 6___ (wear) short tunics, like dresses.

Hướng dẫn giải:

2. didn't go

3. didn't learn

4. played

5. didn't wear

6. wore

Dịch:

Chúng tôi đã đến bảo tàng để học về cuộc sống của những đứa trẻ Hy Lạp sống cách đây 2000 năm trước. Phần lớn bọn trẻ không đến trường và không học cách đọc. Nhiều đứa trẻ đã chơi trò chơi trên đường và có yo-yos và đồ chơi bằng gỗ. Những đứa trẻ không mặc quần dài. Họ đã mặc áo chẽn ngắn, giống như váy.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 5: The dinosaur museum - Lesson three

Đánh giá bài viết
5 1.330
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm