Family and friends 5 workbook starter lesson 4

Giải workbook Family and Friends 5 special edition Starter Lesson four

Giải sách bài tập tiếng Anh Family and Friends special edition lớp 5 Starter lesson four dưới đây nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 5 Family and Friends theo lesson do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải bài tập family and friends 5 workbook starter lesson 4 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập 1- 2 trang 7 lesson 4 Family and Friends grade 5 workbook giúp các em làm bài tại nhà hiệu quả.

1. Match the time with the clock. Nối thời gian đúng với đồng hồ.

Đáp án

2 - d; 3 - f; 4 - c; 5 - b; 6 - a;

2. Draw or write the time. Vẽ hoặc viết giờ.

Đáp án

Family and friends 5 workbook starter lesson 4

Family and friends 5 workbook starter lesson 4

Family and friends 5 workbook starter lesson 4

Trên đây Giải Workbook Family and Friends SE grade 5 lesson 4. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 5 Starter Back together khác như:

Đánh giá bài viết
12 1.559
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm