Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 4

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây không chỉ giúp các em hoàn thành bài tập một cách hiệu quả mà còn là tài liệu ôn thi hữu ích trước mỗi kì thi quan trọng.

Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

We had a concert last week.

Last night I played my drums.

My birthday was yeaterday.

Two week ago they had a party.

Dịch:

Chúng tôi có buổi hòa nhạc vào tuần trước.

Tối hôm qua, tôi đã chơi trống của tôi.

Sinh nhật của tôi vào hôm qua.

2 tuần trước họ có một bữa tiệc.

2. Look at the calendar and write.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

last week four weeks ago yesterday five days ago

Hi, my name is Hoa. Look, this is my calendar. 1Yesterday, it was my birthday. I turned ten. We had a family concert 2_____. I played my recorder. 3______, my friend Thu had a party at her house. We had dinner at Grandma's house 4______ . We visit her every month.

Hướng dẫn giải:

2. last week

3. five days ago

4. four weeks ago

Dịch:

Xin chào, tôi là Hoa. Nhìn này, đây là lịch của tôi. Hôm qua là sinh nhật của tôi. Tôi đã lên 10 tuổi. Chúng tôi có một buổi hòa nhạc gia đình vào tuần trước. Tôi đã ghi âm lại máy của tôi. 5 ngày trước bạn của tôi là Thu đã có bữa tiệc tại nhà của cô ấy. Chúng tôi ăn bữa tối tại nhà của bà vào 4 tuần trước. Chúng tôi thăm bà hàng tháng.

3. Look at the calendar again. Talk about Hoa.

Yesterday was Hoa's birthday. She was ten.

Hướng dẫn giải:

Yesterday was Hoa's birthday. She was ten. Yesterday, it was Hoa's birthday. She had a family concert last week. Five days ago, Hoa's friend Thu had a party at her house. Hoa had dinner at her Grandma's house four weeks ago.

4. Listen and sing.

What a busy week it is!

It was my birthday yesterday,

Yesterday, yesterday.

It was my birthday yesterday. What a busy week it is!

I went to the movies last night…

And today my friends are coming to play.

Coming to play, coming to play.

Today my friends are coming to play.

What a busy week it is!

Script:

What a busy week it is!

It was my birthday yesterday,

Yesterday, yesterday.

It was my birthday yesterday. What a busy week it is!

I went to the movies last night, last night, last night

I went to the movies last night, What a busy week it is!

And today my friends are coming to play.

Coming to play, coming to play.

Today my friends are coming to play.

What a busy week it is!

Dịch:

Một tuần thật bận rộn!

Hôm qua là sinh nhật của tôi.

Hôm qua, hôm qua.

Hôm qua là sinh nhật của tôi. Một tuần thật bận rộn!

Tôi đi xem phim tối qua, tối qua, tối qua

Tối qua tôi đi xem phim, một tuần thật bận rộn!

Và hôm nay, những người bạn của tôi đến để chơi

Đang đến đây chơi, đang đến đây chơi

Hôm nay những người bạn của tôi đang đến đây chơi

Một tuần thật bận rộn!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert - Lesson four

Đánh giá bài viết
6 1.447
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm