Giải SBT tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải SBT Tiếng Anh Unit 14 lớp 5 What happened in the story? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và bổ ích giúp các em chuẩn bị các phần bài tập tiếng Anh lớp 5 trong SBT tại nhà hiệu quả cũng như nâng cao chất lượng môn học.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story? đầy đủ nhất

Unit 14. What happened in the story? trang 56 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 5 mới

UNIT 14. WHAT HAPPENED IN THE STORY?

Bài 14. Đã có gì xảy ra trong truyện?

A. Phát âm - Pronunciation trang 56 SBT Tiếng Anh 5 Unit 14

1. Mark the sentence intonation (). Then say the sentences aloud. Đánh ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này.

Đáp án

What happened in the story?

Đã có gì xảy ra trong truyện?

First, she went to her grandmother's house.

Đầu tiên, cô ấy tới nhà bà ngoại mình.

Then the wolf ran to the house.

Rồi con sói chạy tới căn nhà.

Next, the wolf jumped out of the bed.

Sau đó, con sói nhảy ra khỏi giường.

In the end, the hunter killed the wolf.

Cuối cùng, người thợ săn đã giết con sói.

2. Read and match. Then say the sentences aloud. Đọc và nối. Sau đó đọc to các câu sau.

Đáp án

1 – b

First, the crow was on the roof of the house with a piece of meat in his beak.

(Đầu tiên, con quạ đang đậu trên mái nhà với một miếng thịt trong mỏ.)

2 – c

Then the fox asked, “Can you sing?”

(Rồi con cáo hỏi "Bạn có thể hát không?")

3 – d

Next, the crow opened his beak to sing and dropped his piece of meat.

(Sau đó quạ mở miệng hát và đánh rơi miếng thịt.)

4 – a

In the end, the fox ate the meat and ran away.

(Cuối cùng, con cáo ăn miếng thịt và chạy đi mất.)

B. Từ vựng - Vocabulary trang 56 - 57 SBT Tiếng Anh 5 Unit 14

1. Circle the odd one out. Khoanh từ khác loại.

Đáp án

1. Kuala Lumpur

Bạch Tuyết Aladdin Mai An Tiêm Kuala Lumpur

2. forest

con cáo khu rừng con chuột con thỏ

3. wait

chờ đợi thông minh lanh lợi tốt bụng

4. castle

hoàng tử nữ hoàng lâu đài vua

5. than

đầu tiên hơn sau đó cuối cùng

2. Read and circle a or b. Đọc và khoanh a hoặc b.

Đáp án

1. What do you think of Mai An Tiem?

(Bạn nghĩ gì về Mai An Tiêm?)

2. The title of the story is The Fox and the Crow.

(Nhan đề truyện là Con cáo và con Quạ.)

3. What do you think of the mouse in the story The Lion and the Mouse?

(Bạn nghĩ gì về con chuột trong truyện Sư tử và Chuột?)

4. In the end, the prince married the princess, and they lived happily ever after.

(Cuối cùng, hoàng tử đã lấy công chúa và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.)

5. Then the tortoise walked and walked.

(Sau đó chú rùa cứ đi và đi.)

C. Cặp câu - Sentence patterns trang 57 - 58 SBT Tiếng Anh 5 Unit 14

1. Read and match. Đọc và nối.

Đáp án

1. c

Truyện Mai An Tiêm bắt đầu từ khi nào? Từ rất lâu trước.

2. d

Nhân vật trong truyện là những ai? Mai An Tiêm và gia đình anh ấy.

3. a

Đầu tiên đã có chuyện gì? Vua Hùng nổi giận với Mai An Tiêm. Ông đã đày anh và gia đình anh ra một hòn đảo.

4. e

Kết thúc truyện thế nào? Vua Hùng cho An Tiêm và gia đình anh ấy trở về nhà.

5. b

Bạn nghĩ sao về truyện này? Gia đình đó thật may mắn.

2. Read and complete the text on the next page. Đọc và hoàn thành đoạn ở trang sau.

Đáp án

1. c 2. e 3. d 4. a 5. b

Hướng dẫn dịch

Linda: Tớ đang đọc một truyện dân gian.

Mai: Truyện dân gian à? Hay đấy! Nó về cái gì?

Linda: Một chú thỏ và một chú rùa.

Mai: Đã có gì xảy ra trong truyện?

Linda: Chú thỏ và chú rùa đã có một cuộc đua.

Mai: Rồi chuyện gì xảy ra?

Linda: Chú thỏ đã ngủ giữa đường.

Mai: Cuối cùng thì ai thắng cuộc đua?

Linda: Chú rùa đã thắng.

D. Nói - Speaking trang 58 SBT Tiếng Anh 5 Unit 14

1. Read and reply. Đọc và trả lời.

a. What story do you like best?

b. What happened in the story?

c. What characters in the story do you like best?

d. What do you think about the characters in story?

Hướng dẫn dịch

a. Bạn thích truyện gì nhất?

b. Đã có gì xảy ra trong truyện đó?

c. Bạn thích nhất nhân vật nào trong truyện?

d. Bạn nghĩ sao về nhân vật trong truyện?\

2. Ask and answer the questions above. Hỏi và trả lời những câu hỏi trên.

Gợi ý 1

1 - What story do you like best?

I like The Golden Starfruit Tree story.

2 - What happened in the story?

It is about two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind.

3 - What characters in the story do you like best?

I like the younger brother.

4 - What do you think about the characters in story?

The younger brother is very kind.

Hướng dẫn dịch

1 - Bạn thích câu chuyện nào nhất?

Tôi thích câu chuyện Cây khế vàng.

2 - Chuyện gì đã xảy ra trong câu chuyện?

Đó là về hai anh em trai nhận được một gia tài từ cha mẹ của họ. Người anh thì tham lam, nhưng người em rất tốt bụng.

3 - Bạn thích nhân vật nào trong truyện nhất?

Tôi thích em trai.

4 - Bạn nghĩ gì về các nhân vật trong truyện?

Em trai rất tốt bụng.

Gợi ý 2

1 - What story do you like best?

I like Tam Cam story.

2 - What happened in the story?

It is about Tam and her step-mother and her step-sister.

3 - What characters in the story do you like best?

I like Tam.

4 - What do you think about the characters in story?

Tam is gentle, her stepmother and her stepsister are selfish and wicked.

Hướng dẫn dịch

1 - Bạn thích câu chuyện nào nhất?

Tôi thích truyện Tấm Cám.

2 - Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện?

Phim kể về Tấm, mẹ kế và chị kế của cô.

3 - Em thích nhân vật nào trong truyện nhất?

Tôi thích Tấm.

4 - Bạn nghĩ gì về các nhân vật trong câu chuyện?

Tấm hiền lành, mẹ kế và cô em kế ích kỷ, độc ác.

E. Đọc - Reading trang 58 - 59 SBT Tiếng Anh 5 Unit 14

1. Read and complete. Đọc và hoàn thành.

Đáp án

1. race 2. tortoise 3. rest 4. slowly 5. lesson

Hướng dẫn dịch

Thỏ và Rùa

Một ngày nọ, đã có một cuộc đua giữa một chú thỏ và một chú rùa. Thú vật trong rừng hò reo "Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy." Thỏ chạy rất nhanh và sớm vượt qua chú rùa. Cậu ta nghĩ "Mình sẽ thắng cuộc đua thôi, nhưng mình phải nghỉ trước đã." Rồi cậu ta ngủ dưới một cái cây. Rùa cứ đi và đi rất chậm chạp. Cậu ấy đã không dừng lại để nghỉ. Cậu ấy đã vượt qua chú thỏ. Rồi cậu đã cán vạch đích! Các loài thú vật lớn tiếng hò reo cho chú rùa. Chúng đã đánh thức chú thỏ. Chú thỏ lại bắt đầu chạy, nhưng đã quá muộn. Bài học cho truyện này là: Đi chậm thì tốt hơn là đi nhanh và bất cẩn.

2. Read and write the answers. Đọc và viết câu trả lời.

Đáp án

1. The main characters are the hare and the tortoise.

Nhân vật chính trong truyện là những ai?

Nhân vật chính là chú thỏ và chú rùa.

2. The story happened in the forest.

Câu chuyện diễn ra ở đâu?

Câu chuyện diễn ra trong khu rừng.

3. The tortoise won the race.

Ai đã thắng cuộc đua?

Chú rùa đã thắng cuộc đua.

4. The lesson of the story is: it is better to go slowly than quickly and carelessly.

Bài học của truyện này là gì?

Bài học của truyện là: Đi chậm thì tốt hơn là đi nhanh và bất cẩn.

F. Viết - Writing trang 59 SBT Tiếng Anh 5 Unit 14

1. Match the sentences with the pictures about The Golden Starfruit Tree. Nối các câu sau với những bức tranh về truyện Cây khế.

Đáp án

1. d

Người anh trai có hầu hết đất và tất cả tiền cha mẹ để lại.

2. c

Người em trai chỉ có một mảnh đất nhỏ và một cây khế.

3. e

Một con chim rất lớn đậu trên cây và ăn trái. Rồi nó nói với người em rằng "Tôi sẽ lấy vàng trả cho trái. Mang túi lớn đi mà đựng vàng."

4. a

Người em cho vàng vào túi rồi leo lên lưng chim để bay về nhà.

5. b

Người anh trai tham lam biết chuyện cây khế. Anh ta đã đợi con chim và nhét vàng vào một cái túi rất to. Anh ta leo lên lưng chim nhưng cái túi quá nặng. Cuối cùng thì anh ta đã bị ngã xuống biển.

2. Complete the story. Hoàn thành câu chuyện.

A long time ago, two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind. ...

Gợi ý

A long time ago, two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind. The younger brother has a starfruit tree in his land. One day, huge bird stopped on the tree and ate the fruits, then it said "I will pay gold for the fruit. Bring a big bag for the gold". The younger brother did as the bird said, he put gold in the bag and climbed to the back of the bird to fly home. The greedy elder brother knew about the starfruit tree. He waited for the bird and brought a very big bag to put gold in. He got in the bird's back to fly home but the bag was so heavy that he fell into the sea.

Hướng dẫn dịch

Ngày xưa, có hai anh em trai nhận được của cải từ cha mẹ. Người anh tham lam, nhưng người em hiền lành. Người em trai có một cây khế trong vườn. Một ngày, có một con chim khổng lồ tới ăn quả khế và nói "Ta sẽ trả vàng cho quả này, hãy mang theo túi to để đựng." Người em làm theo lời con chim nói, anh ấy cho vàng vào túi rồi leo lên lưng chim để bay về nhà. Người anh tham lam biết chuyện cây khế. Anh ta đợi con chim tới và mang theo một cái túi rất to để đựng vàng. Anh ta leo lên lưng chim để bay về nhà nhưng cái túi quá nặng nên anh ta đã bị ngã xuống biển.

Trên đây là nội dung Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 14 What happened in the story?

>> Tham khảo thêm bài tập Unit 14 lớp 5 Online:

Đánh giá bài viết
271 48.756
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thu Hằng
  Thu Hằng

  cũng được

  Thích Phản hồi 17:07 22/02

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm