Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh 5 Global Success Unit 4 Online

Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 4 Global Success có đáp án

Bài tập tiếng Anh 5 unit 4 Our free-time activities có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. What ___________ she do at the weekend?
 • 2. I often______________ my bike with my brother.
 • 3. Phong sometimes _____________the Internet.
 • 4. _____ are you doing? - I am watching a cartoon.
 • 5. What do you do __________your free time?
 • 6. I ________ playing the guitar.
 • 7. I like ___________ the flowers.
 • 8. What does Mary like doing in __________ free time?
 • 9. _____ you like reading stories? - Yes, I do.
 • 10. What do you do __________the weekend? - I often ride my bike.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Global success

  Xem thêm