Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?

Bài tập từ vựng Unit 4 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao: Did you go to the party? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. cake

B. balloon

C. candle

D. eraser

2. A. Did

B. How

C. When

D. Why

3. A. we

B. their

C. its

D. your

4. A. enjoyed

B. liked

C. ran

D. visited

5. A. by motorbike

B. by car

C. by train

D. by plane

Exercise 2: Look at the pictures and write

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party? Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party? Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?

1. __________________

2. __________________

3. __________________

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party? Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party? Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?

4. __________________

5. __________________

6. __________________

Exercise 3: Complete the sentence with the words in the box

happily

cartoon

enjoy

birthday

invite

1. Let’s _______ the party with us!

2. We watched a _______ at Linda’s birthday

3. My mother is preparing a big ______ cake

4. We ______ all our friends to our birthday

5. The children sang and danced _______- at the party

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. A

3. A

4. C

5. D

Exercise 2: Look at the pictures and write

1. Go on a picnic

2. Watch TV

3. Enjoy the party

4. Join the funfair

5. Have a nice food and drink

6. Chat with friends

Exercise 3: Complete the sentence with the words in the box

1. Let’s ____enjoy___ the party with us!

2. We watched a ___cartoon____ at Linda’s birthday

3. My mother is preparing a big __birthday____ cake

4. We ___invited___ all our friends to our birthday

5. The children sang and danced __happily_____- at the party

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 5: Did you go to the party?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 4 nâng cao: Did you go to the party?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.869
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm