Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

Bài tập từ vựng Unit 3 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 chất lượng cao (số 1) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

A. Car

B. Coach

C. Train

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

A. Village

B. Forest

C. Mountain

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

A. Ship

B. Plane

C. Car

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

A. Bicycle

B. Bus

C. Taxi

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?

A. Train

B. Car

C. Underground

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. mountain

B. forest

C. island

D. bus

2. A. ship

B. car

C. beach

D. plane

3. A. bay

B. swim

C. go

D. play

Exercise 3: Add missing letters to have correct words

1. HO _ IDAY

1. IMPERI_L

2. ANC_ENT

2. SEA_OOD

3. A_R PORT

3. WEE_END

Exercise 4: Complete each phrase with an available word/ phrase

watch

Look for

go on

take

talk

1. ___________ with friends

2. ___________ television

3. ___________ information

4. ___________ a trip

5. ___________ a boat trip

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5

Exercise 1: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. A

4. A

5. C

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

Exercise 3: Add missing letters to have correct words

1. HOLIDAY

1. IMPERIAL

2. ANCIENT

2. SEAFOOD

3. AIR PORT

3. WEEKEND

Exercise 4: Complete each phrase with an available word/ phrase

1. Talk

2. Watch

3. Look for

4. Go on

5. Take

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 5: Where did you go on holiday?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Unit 3 lớp 5 nâng cao: Where did you go on holiday?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.160
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm