Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you?

Bài tập từ vựng Unit 2 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you?

A. Go to school

B. Do shopping

C. Go shopping

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you?

A. Ride a bike

B. Play football

C. Go camping

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you?

A. Play badminton

B. Play soccer

C. Play tennis

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you?

A. Listen to music

B. Watch TV

C. Get up

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you?

A. Surf the Internet

B. Do homework

C. Have lunch

Exercise 2: Translate the following words into English

1. Thức dậy sớm

: __________________

2. Tìm kiếm

: __________________

3. Đi đến thư viện

: __________________

4. Đi bơi

: __________________

5. Đi câu cá

: __________________

Exercise 3 : Complete the sentences with the words in the box

usually

reading

teeth

guitar

bus

1. Can you play the ____________? -No, I don’t

2. I always brush the ___________ before I have breakfast.

3. What time do you __________ have lunch?

4. How often do you go to school by ________? - Every day

5. What are you doing? - I’m ________ books in the library.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. C

2. A

3. A

4. B

5. B

Exercise 2: Translate the following words into English

1. Thức dậy sớm

: get up early

2. Tìm kiếm

: search

3. Đi đến thư viện

: go to the library

4. Đi bơi

: go swimming

5. Đi câu cá

: go fishing

Exercise 3 : Complete the sentences with the words in the box

1. Can you play the ____guitar________? -No, I don’t

2. I always brush the _____teeth______ before I have breakfast.

3. What time do you _____usually_____ have lunch?

4. How often do you go to school by ___bus_____? - Every day

5. What are you doing? - I’m ____reading____ books in the library.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 2, Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao - Số 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 2.965
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Thanh Hà Nguyễn
    Thanh Hà Nguyễn

    hay

    Thích Phản hồi 02/12/21

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm