Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?

Bài tập từ vựng Unit 17 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 17 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. bowl

B. cup

C. sweet

D. bunch

2. A. milk

B. bottle

C. tea

D. water

3. A. banana

B. bread

C. orange

D. apple

II. Match

1. A bowl of

A. milk

2. A bar of

B. water

3. A carton of

C. rice

4. A glass of

D. biscuits

5. A packet of

E. chocolate

III. Choose the correct answer A or D

1. ___________ homework do you get?

A. How much

B. How many

2. ___________ does the T-shirt cost?

A. How much

B. How many

3. ___________ fish do you have?

A. How much

B. How many

4. ___________ eggs does Linda eat every day?

A. How much

B. How many

5. ___________ glasses of water do you drink every day?

A. How much

B. How many

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17

I/ Choose the odd one out

1. C

2. B

3. B

II. Match

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

III. Choose the correct answer A or D

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat?, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.040
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm