Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

Bài tập từ vựng Unit 8 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 nâng cao: How do you learn English? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. kind

B. gentle

C. story

D. clever

2. A. generous

B. hard-working

C. brave

D. character

3. A. reading

B. evening

C. speaking

D. helping

Exercise 2: Look at each picture and circle the correct activity

1. A. Skiing

B. Shopping

C. Sitting

D. Dancing

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

2. A. Running

B. Swimming

C. Surfing

D. Walking

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

3. A. Talking

B. Sleeping

C. Painting

D. Climbing

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

4. A. Playing

B. Watching

C. Teaching

D. Going

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

5. A. Running

B. Walking

C. Sleeping

D. Shopping

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

Exercise 3: Fill in missing letters to make meaningful words

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

1. f _ ir _ tale

2. sc_r_

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

3. Sn_w Wh_t_

4. seven dw_ r_ s

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. D

3. B

Exercise 2: Look at each picture and circle the correct activity

1. D

2. B

3. C

4. B

5. A

Exercise 3: Fill in missing letters to make meaningful words

1. Fairy tale

2. Scary

3. Snow White

4. Seven dwarfs

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 8 lớp 5: What are you reading?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 nâng cao: What are you reading?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.791
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm