Phiếu bài tập Tiếng Anh cuối tuần lớp 5 nâng cao - Tuần 2

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 1 + 2 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập Tiếng Anh cuối tuần lớp 5 nâng cao - Tuần 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập Tiếng Anh cuối tuần lớp 5 nâng cao - Tuần 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

Phiếu bài tập Tiếng Anh cuối tuần lớp 5 nâng cao Phiếu bài tập Tiếng Anh cuối tuần lớp 5 nâng cao

1. _____________________

2. _____________________

Phiếu bài tập Tiếng Anh cuối tuần lớp 5 nâng cao Phiếu bài tập Tiếng Anh cuối tuần lớp 5 nâng cao

3. _____________________ 

4. _____________________

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. classmate

B. centre

C. pupil

D. partner

2. A. badminton

B. football

C. baseball

D. bike

3. A. early

B. nice

C. pretty

D. beautiful

Exercise 3: Complete the sentence with the correct word

island

flat

village

far

crowded

1. Our big city is very big and ________.

2. The ______ is beautiful and quiet.

3. Do you like living in an _________?

4. How _______ is it from here to your countryside?

5. Peter lives in ________ 18, on the fifth floor of Diamond Tower.

Exercise 4: Find the mistake in each sentence

1. Do your live in 123 Xuan Thuy Street?

__________________________________________

2. Hoa and her family lives in a small flat in Hanoi

__________________________________________

3. Where are you come from?

__________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. is/ city/ your/ like?/ What

__________________________________________

2. in/ Nam/ a/ and/ small/ lives/ city./ busy

__________________________________________

3. or/ your/ Is/ quiet/ city/ noisy?

__________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập Tiếng Anh cuối tuần lớp 5 nâng cao

Exercise 1: Look at the picture and write

1. Brush the teeth

2. Wash the dishes

3. Get up

4. Watch TV

Exercise 2: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. A

Exercise 3: Complete the sentence with the correct word

1. Our big city is very big and ____crowded____.

2. The ___village___ is beautiful and quiet.

3. Do you like living in an ____island_____?

4. How ___far____ is it from here to your countryside?

5. Peter lives in ___flat_____ 18, on the fifth floor of Diamond Tower.

Exercise 4: Find the mistake in each sentence

1. Do you live in 123 Xuan Thuy Street?

2. Hoa and her family live in a small flat in Hanoi

3. Where do you come from?

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. What is your city like?

2. Nam lives in a small and busy city.

3. Is your city quiet or noisy?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 chất lượng cao (số 1), Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 1.372
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm