Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 24

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 15 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 24 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 24

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the different main stress

1. A. future

B. exchange

C. pilot

D. problem

2. A. important

B. delicious

C. musician

D. engineer

3. A. away

B. writer

C. children

D. teacher

Exercise 2: Unscramble the following words about food and drinks

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 24

1. FBALLTEROO

__________________

2. PTILO

__________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 24

3. ASTRTI

__________________

4. THEREAC

__________________

Exercise 3: Read and match

1. fly

A. buildings

2. look

B. stories for children

3. design

C. a plane

4. write

D. a taxi

5. drive

E. after parents

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Why/ hungry/ are/ you/ ?/

_____________________________________________

2. would/ Where/ like/ he/ work/ to/ ?/

_____________________________________________

3. with/ like/ you/ would/ work/ Who/ to?

_____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 24

Exercise 1: Choose the word that has the different main stress

1. B

2. D

3. A

Exercise 2: Unscramble the following words about food and drinks

1. FOOTBALLER

2. PILOT

3. ARTIST

4. TEACHER

Exercise 3: Read and match

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Why are you hungry?

2. Where would he like to work?

3. Who would you like to work with?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 24. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 23, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 nâng cao: What happened in the story?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 555
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm