Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Bài tập từ vựng Unit 14 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 22 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 14 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Fill in the missing letter to make meaningful words

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

1. w _ term _ l _ n

2. cr _ w

3. f _ x

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

4. s _ _ d

5. pr _ nc _

6. i _ l _ nd

Exercise 2: Complete the sentence with the words in the box

reading

happened

princess

beautiful

greedy

1. What _____ to Mai An Tiem first?

2. What is the ________ like?

3. The older brother is very _________

4. Snow White is ________ and kind

5. Mary likes _______ fairy tales in her free time

Exercise 3: Pick out one letter to have correct words

1. PSTORY

______________

2. HONYEST

______________

3. DELICCIOUS

______________

4. HAPOPEN

______________

5. LUECKY

______________

6. EXCHANGGE

______________

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Exercise 1: Fill in the missing letter to make meaningful words

1. Watermelon

2. Crow

3. Fox

4. Seed

5. Prince

6. Island

Exercise 2: Complete the sentence with the words in the box

1. happened

2. princess

3. greedy

4. beautiful

5. reading

Exercise 3: Pick out one letter to have correct words

1. PSTORY

: STORY

2. HONYEST

: HONEST

3. DELICCIOUS

: DELICIOUS

4. HAPOPEN

: HAPPEN

5. LUECKY

: LUCKY

6. EXCHANGGE

: EXCHANGE

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 nâng cao: What happened in the story?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 22.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 574
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm