Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

Bài tập từ vựng Unit 15 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the different main stress

1. A. character

B. astronaut

C. unhappy

D. different

2. A. future

B. exchange

C. pilot

D. problem

3. A. important

B. delicious

C. musician

D. engineer

Exercise 2: Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

A. Wirtre

B. Witer

C. Writer

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

A. Architect

B. Doctor

C. Achitect

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

A. Nurse

B. Pilot

C. Teacher

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

A. Singer

B. Singger

C. signer

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

A. Engineer

B. Artist

C. Nurse

Exercise 3: Read and match

1. fly

A. buildings

2. look

B. stories for children

3. design

C. a plane

4. write

D. a taxi

5. drive

E. after parents

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5

Exercise 1: Choose the word that has the different main stress

1. C

2. B

3. D

Exercise 2: Look at the picture and choose the correct answer

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

Exercise 3: Read and match

1. C

2. E

3. A

4. B

5. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 nâng cao: What happened in the story?, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.252
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm