Bài tập Đoạn văn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Bài tập Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 5 có đáp án

Bài tập đọc hiểu Tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo dạng bài năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát các chủ đề bài học Unit 1 - 20 giúp các em ôn tập những kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh khác nhau.

Tài liệu Tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn, không sao chép dưới mọi hình thức thương mại.

I. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

My name is Lisa. Our school trip was last Sunday. We went to the zoo and saw a lot of animals. I saw tigers. They are big. When I was there, they ate fast. Peter saw crocodile, they are long and they have got big mouths. Jennies saw pandas, they are cute and when she was there, they ate bamboos slowly.

1. When was her school trip?

2. Where did she go?

3. How are the tigers?

4. What did Peter see?

5. What did Jennie see?

II. Đọc và điền từ còn thiếu vào những câu sau.

My name is Linh. I’m a pupil 1 ....... Kim Dong Primary School. I’m 2.......... class 5A with Lee and John. I love reading comic books. I often read 3....... in my free time. When I see a new word, I try to guess its meaning. I write the word in my notebook and 4........ it many times. I often stick new words on my bedroom walls and practise 5........ them aloud. Lee 6........ John love learning English too. We often learn to speak English by talking 7....... our foreign friends in our free time. Lee is very good at English. She usually practises listening 8....... watching cartoons on TV. She learns to write by writing emails to her friends every day. John loves reading. He goes to the library 9......... or three times a week. He usually read English books to practise reading. They always help me to learn English. We are happy 10...... we can understand each other. English is necessary for communication.

1. A. atB. fromC. inD. on
2. A. onB. inC. atD. from
3. A. itB. hisC. herD. them
4. A. sayB. sayingC. saidC. says
5. A. readB. readingC. readsD. to read
6. A. orB. butC. andD. too
7. A. onB. toC. andD. with
8. A. byB. onC. inD. at
9. A. secondB. twoC. twiceD. three
10. A. butC. andC. whyD. because

III. Đọc và xác định thông tin dưới đây là Đúng (True) hay Sai (False).

Hello, I am Hoa, I lives with my parents in Ho Chi Minh City. My telephone number is 8562364. I often talk with my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party on 15th July. Minh is having his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Lien about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her on foot and then go with her to Minh’s house.

1. Hoa lives with her sister.

2. She never talks with her friends.

3. Minh's birthday part is on 15 - 7.

4. Hoa ask Lien about what they shall buy for Minh.

5. She doesn't want Lien to wait for her.

Truy cập vào đường link: Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 5 cả năm để tham khảo thêm toàn bộ Cấu trúc tiếng Anh & Bài ôn tập tiếng Anh theo từng Unit cũng như những chuyên đề tiếng Anh quan trọng.

ĐÁP ÁN

I. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

1 - It was last Sunday.

2 - She went to the zoo.

3 - They are big.

4 - Peter saw crocodiles.

5 - Jennie saw pandas.

II. Đọc và điền từ còn thiếu vào những câu sau.

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - C; 7 - D; 8 - A; 9 - C; 10 - D;

III. Đọc và xác định thông tin dưới đây là Đúng (True) hay Sai (False).

1 - False; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False;

Trên đây là Dạng Đoạn văn tiếng Anh 5 có đáp án. Bên cạnh đó, bạn đọc truy cập thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2022 khác như: Giải SGK - SBT tiếng Anh lớp 5 bộ GD&ĐT, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit & chuyên đề, Đề thi học kì 1 các môn học lớp 5, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời Quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia group học tập Facebook của VnDoc.com dành riêng cho học sinh lớp 5 tại: Tài liệu học tập lớp 5 để cập nhật thêm nhiều tài liệu ôn tập  tất cả các môn học lớp 5 khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 59
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm