Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address?

Bài tập từ vựng Unit 1 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 5: I always get up early. How about you? CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address?

A. City

B. Village

C. Building

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address?

A. mountain

B. river

C. hometown

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address?

A. city

B. alley

C. village

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address?

A. crowded

B. busy

C. street

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address?

A. village

B. building

C. field

Exercise 2: Choose the correct answer

1. There are many tall ______ in my street

A. buildings

B. building

C. town

2. Hanoi and Ho Chi Minh city are two big ________ in my country

A. city

B. cities

C. province

3. Big - ______ - quiet - ________.

A. small/ noisy

B. small/ busy

C. small/ noise

4. I live in a small ______ in Cau Giay district

A. city

B. village

C. flat

5. At weekends, the old quarter becomes a ________ street

A. quiet

B. crowded

C. pretty

Exercise 3: Write the opposites

1. noisy

> < _____________________

2. big

> < _____________________

3. far

> < _____________________

4. slow

> < _____________________

5. ugly

> < _____________________

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. B

2. A

3. A

4. C

5. C

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. A

4. C

5. B

Exercise 3: Write the opposites

1. noisy

> < ________quiet_____________

2. big

> < _________small____________

3. far

> < _________near____________

4. slow

> < ________fast_____________

5. ugly

> < _________pretty____________

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 1, Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 5.305
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm